18. seja mestnega sveta

Mandat
2018 - 2022
Posnetek seje
Vabilo
Vabilo-18. seja mestnega sveta
pdf (761.1 KB)
Zapisnik
Zapisnik 17. redne seje mestnega sveta
pdf (8.72 MB)
Gradivo
Zapisnik 7. dopisne seje mestnega sveta
pdf (1.09 MB)
dopis - posredovanje gradiva za obravnavo 7. točke dnevnega reda
pdf (265.39 KB)
Odgovori mestne uprave_ 17. redna seja mestnega sveta
pdf (3.27 MB)

Točke seje