7. Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na območju Mestne občine Murska Sobota

Gradiva
Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na območju MOMS - I. obravnava_gradivo
pdf (13.82 MB)