Vzgoja in izobraževanje

Prvi učitelj je deloval v Murski Soboti že v času reformacije, sicer pa se je v šolsko središče razvila v začetku 20. stol. Poleg osnovnih šol je postopoma pridobila tudi pet srednjih šol različnih smeri. V zadnjih letih se v Murski Soboti razvijajo tudi visokošolski učni programi in različni drugi izobraževalni programi.

 

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrtec Murska Sobota, Talanyijeva ul. 6, 9000 Murska Sobota 

Vrtec Lavra, Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota

 

Osnovno in glasbeno šolstvoPrvošolcki 2009

OŠ I Murska Sobota, Štefan Kovača 32, 9000 Murska Sobota

OŠ II Murska Sobota, Cankarjeva 91, 9000 Murska Sobota

OŠ III Murska Sobota, Trstenjakova 73,9000 Murska Sobota

OŠ IV Murska Sobota, Trstenjakova 71, 9000 Murska Sobota 

OŠ Bakovci, Poljska 2, Bakovci, 9000 Murska Sobota

Glasbena šola Murska Sobota, Cvetkova ulica 2c, 9000 Murska Sobota 
 

Srednje šolstvo

Biotehniška šola Rakičan, Lendavska 3, Rakičan, 9000 Murska Sobota  

Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota

Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, Ul. Dr. Vrbnjaka 2 Rakičan, 9000 Murska Sobota

 

Višješolsko izobraževanje

Višja strokovna šola, Noršinska ulica 13, 9000 Murska Sobota

 

Drugi izobraževalni programi

Ljudska univerza Murska Sobota, Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

CŠOD Murska Sobota, Tomšičeva ulica 15, 9000 Murska Sobota

Raziskovalno izobraževalno središče Rakičan, Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota