c) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev s področja okolja in prostora

Gradiva
Gradivo izplačilo plače za redno delovno uspešnost direktorice JSS MS
pdf (390.84 KB)