a) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javni upravi

Gradiva
sklep delovna uspešnost LJUDSKA
pdf (341.64 KB)