6. Predlog Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2021 s poročilom o delu za leto 2020

Gradiva
Gradivo Elaboratcena GJS zbiranje 2021
pdf (1.44 MB)