3. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota – II. obravnava

Gradiva
Odlok KP_gradivo za II sejo_2
pdf (1.6 MB)