5. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota - I. obravnava

Gradiva
Gradivo Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo I obravnava
pdf (2.08 MB)