4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki) – I. obravnava

Gradiva
SD ZN Lendavska-sever_gradivo I obravnava
pdf (1.99 MB)
2_sd zn lendavska-sever_stanje dof
pdf (2.31 MB)
1_sd zn lendavska-sever_izsek iz opn
pdf (325.7 KB)
3_sd zn lendavska-sever_ureditvena_primerjava
pdf (553.77 KB)
4_sd zn lendavska-sever_priključevanje na gji
pdf (314.75 KB)
5 1_odlok_Ur_l_RS_110_09 (3)
pdf (161.51 KB)
5 2_odlok_Ur_l_RS_76_11 (2)
pdf (210.25 KB)