2. Potrditev zapisnika 17. redne seje mestnega sveta in 7. dopisne seje mestnega sveta