b) Predlog Soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture

Gradiva
sklep - delovna uspešnost MIKK
pdf (373.5 KB)