8. Predlogi Soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov Mestne občine Murska Sobota: