Javna razgrnitev OPPN za gramoznico ''Jezera'' v Rakičanu

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka OPPN za gramoznico ''JEZERA'' V Rakičanu, ki bo javno razgrnjen od ponedeljka 8.03.2021 do srede 7.04.2021. Javna obravnava bo potekala 17.03.2021 ob 16.30. uri v vaško gasilskem domu v Rakičanu.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Datoteka
1_odlok_oppn_jezera
pdf (211.21 KB)
2_obrazložitev moms oppn jezera
pdf (268.07 KB)
3_povzetek
pdf (95.56 KB)
4_idejni rudarski projekt
pdf (510.34 KB)
5_sklep o javni razgrnitvi
pdf (144.02 KB)
6.1_izsek
pdf (344.2 KB)
6.2_obmocje_dof
pdf (1.24 MB)
6.3_obstojece
pdf (454.39 KB)
6.4_predvideno
pdf (471.2 KB)