Javne objave

torek, 17. Julij 2018

Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) – kratek postopek po 124.členu ZUreP2.

ponedeljek, 16. Julij 2018

Objavljamo informacije o razpisih za vračilo sredstev za tiste, ki so bili  vključeni v neformalne programe  in tudi v primeru pridobitve izobrazbe.

ponedeljek, 16. Julij 2018

Objavljamo pojasnilo Vodovoda sistema B v zvezi s segrevanjem vode v vodovodnem omrežju v poletnih mesecih.

 

petek, 13. Julij 2018

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z dne 4.5.2016) smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

ponedeljek, 9. Julij 2018

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

S K L E P

petek, 6. Julij 2018

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka  Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 

petek, 29. Junij 2018

Mestna občina  

Murska Sobota

 

petek, 15. Junij 2018

Ker gre za krovni zakon za nevladne organizacije, bo Regionalno stičišče NVO Pomurja organiziralo predstavitveno delavnico na temo Zakona o NVO.

petek, 8. Junij 2018

Bodite hitrejši od strele. Še pred nevihto in ob odhodu na dopust iz omrežja izklopite elektronske naprave.

petek, 8. Junij 2018

Mestna občina Murska Sobota  objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za evropske in druge projekte) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

sreda, 6. Junij 2018

Objavljamo poziv Javnega podjetja VODOVOD SISTEM B glede namena in dovoljene uporabe hidrantov.

ponedeljek, 28. Maj 2018

Številka:  110-0003/2018-87

Datum: 28.5.2018

 

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku

                  OBČINSKI REDAR M/Ž

petek, 11. Maj 2018

Objavljamo sprejeta stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve, in sicer za naslednja dva prostorska akta:

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3) ter

 - predlog Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je predmetna prostorska akta obravnaval na svoji 28. redni seji, dne 19.4.2018. 

petek, 4. Maj 2018

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški na otoku Krku za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava, UE Gornja Radgona in UE Ljutomer).

Razpis najdete v priponki.

ponedeljek, 30. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

četrtek, 26. April 2018

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo v četrtek 03.05.2018 in petek, 04.05.2018 zaradi gradbenih del izvedena popolna zapora Kardoševe ulice.

V času zapore bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

 

ponedeljek, 23. April 2018

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v  Murski Soboti.

Javna razgrnitev bo potekala od 30. aprila do 31. maja 2018. 

petek, 20. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji UR RS 41/07, 103/07 - ZPosL-D 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje pogoje za pridobotev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

torek, 17. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 103/07 - ZPolS-, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13) Mestna občina Murska Sobota objavlja pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.

ponedeljek, 16. April 2018

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja razpis za vložitev prelogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.

sreda, 11. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 11. aprilom 2018 in 26. aprilom 2018.

torek, 3. April 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

sreda, 21. Marec 2018

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR m/ž v Mestnem inšpektoratu Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

torek, 13. Marec 2018

Program SVIT je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Sodelovanje v Programu SVIT rešuje življenja!

ZORA je državni  presejalni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu.

DORA je državni presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojk.

 

torek, 13. Marec 2018

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno in industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 13. marcem 2018 in 27. marcem 2018.

ponedeljek, 12. Marec 2018

Spoštovani,

zaradi začasne popolne zapore južnega dela Slovenske ulice (od krožišča do Lendavske ulice) objavljamo spremenjeni vozni red Sobočanca, ki bo veljal v času zapore.

Hvala za razumevanje.

Vozni red je objavljen tudi na tej povezavi.

četrtek, 8. Marec 2018

Zaradi prenove mestnega središča bo na državni cesti R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci izvedena popolna zapora ceste z obvozom.

sreda, 7. Marec 2018

Zaradi prenove mestnega središča bo na državni cesti R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci izvedena popolna zapora ceste z obvozom.

Začasna popolna zapora ceste bo v času od 12.03. 2018 do 20.05.2018 (24 ur).

V času popolne zapore ceste se bo promet vozil preusmeril:

- iz smeri Moravske Toplice za Gederovce, Avstrijo : Grajska ulica, Ciril Metodova ulica, Severjeva ulica

- iz smeri Slovenske ulice (center) za Moravske Toplice, Hodoš: Ulica Staneta Rozmana, Gregorčičeva ulica 

petek, 2. Marec 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna). 

ponedeljek, 19. Februar 2018

Obveščamo vas, da so odprti razpisi s področja negospodarskih dejavnostih po posameznih področjih:

-          šport

-          mladina

-          izobraževanje

-          kultura

-          socialno in zdravstveno varstvo.

Vsebino razpisov in razpisne pogoje najdete na tej povezavi. 

Strani