Javne objave

petek, 16. Februar 2018

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

ponedeljek, 12. Februar 2018

JAVNA RAZPRAVA:

ODLOK O POSTOPKU, POGOJIH IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

Splošno:

Ø  Objavljeno na spletni strani mestne občine: www.murska-sobota.si

Ø  Rok za podajo pripomb je do 13. 3. 2018 do 24. ure

sreda, 7. Februar 2018

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0001/2018-1 (131)

Datum:   31. 1. 2018

 

sreda, 7. Februar 2018

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0002/2018-1 (131)

Datum:   31. 1. 2018

 

 

torek, 30. Januar 2018

SPOMLADANSKA  AKCIJA STERILIZACIJ/KASTRACIJ PSOV IN MAČK NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

 

Spoštovani,

 

Pred nami je spomladanska Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. februarjem  in 31. marcem 2018, Akcijo  so  podprle vse  veterinarske postaje v Pomurju, ki nudijo 20 % popust na ceno storitve.

torek, 16. Januar 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 16. januarjem 2018 in 16. februarjem 2018.

četrtek, 11. Januar 2018

Mestna občina Murska Sobota objavlja 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IMENA, POZICIJSKEGA SLOGANA IN LOGOTIPA ZA PAVILJON ”VRATA V POMURJE”

Rok za prijavo je 29.1.2018.

sreda, 10. Januar 2018

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 10. januarjem 2018 in 12. februarjem 2018.

torek, 9. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

sreda, 3. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna).

torek, 5. December 2017

Spoštovane občanke in občani,

odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

torek, 5. December 2017

Številka:  110-0025/2017-22

Datum: 5.12.2017

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku PODSEKRETAR M/Ž (vodja Kabineta župana)

petek, 1. December 2017

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. akcije zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev v MO Murska Sobota v letu 2018 izvedla v naslednjih dnevih:

sreda, 15. November 2017

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2017«

 

Tudi v letu 2017 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

petek, 27. Oktober 2017

Obvestilo o spremembi prometnega režima

Sprememba prometnega režima bo v oklici pokopališča v Murski Soboti in sicer na Čopovi ulici v terminu od 30.10.2017 – 02.11.2017. Promet bo potekal enosmerno od priključka za Panonsko ulico proti Vegovi ulici.

petek, 27. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: PODSEKRETAR M/Ž - vodja Kabineta župana.

četrtek, 26. Oktober 2017

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA objavlja javni natečaj za zasedbo položaja: direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.

petek, 20. Oktober 2017

Uprava RS za varbo hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti čebelarjem v katastrskih občinah (KO) Ižakovci, Dokležovje, Lipovci, Bratonci, Bakovci, Veržej ter koncesionarju izvajanja storitev zdravstvenega varstva čebel VF, NVI enota Murska Sobota, Noršinska 35, 9000 Murska Sobota v upravni zadevi zatiranja hude gnilobe čebelje zalege v kužnem korgu Ižakovci naslednjo odločbo.

petek, 13. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

četrtek, 12. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0022/2017- 1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota vabi na javno obravnavo dopolnjegena osnutka Odloka o občinskem podrobnem prstorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3), ki bo v Vaško gasilskem domu Rakčan, v sredo, 11. oktobra 2017 ob 16. uri.

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0023/2017-1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0019/2017 - 2

Datum:   2. 10. 2017

sreda, 4. Oktober 2017

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. upravljamo 13 občinskih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij na območju občin, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

S 1.10.2017 smo uvedli dodatne ukrepe za povečanje zadovoljstva strank in njihove varnosti ter izboljšanje organizacije prepuščanja ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih.

Pogoji prepuščanja ločeno zbranih frakcij

ponedeljek, 2. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za  javno razgrnitev:  Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3).

ponedeljek, 25. September 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša).

ponedeljek, 25. September 2017

Objavljamo sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu.

Strani