Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

ponedeljek, 30. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

četrtek, 26. April 2018

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo v četrtek 03.05.2018 in petek, 04.05.2018 zaradi gradbenih del izvedena popolna zapora Kardoševe ulice.

V času zapore bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo.

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo za zaporo ceste.

 

ponedeljek, 23. April 2018

Objavljamo javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v  Murski Soboti.

Javna razgrnitev bo potekala od 30. aprila do 31. maja 2018. 

petek, 20. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8.člena Zakona o volilni in referendumski kampanji UR RS 41/07, 103/07 - ZPosL-D 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje pogoje za pridobotev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

torek, 17. April 2018

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/07, 103/07 - ZPolS-, 11/11, 28/11 - odl. US, 98/13) Mestna občina Murska Sobota objavlja pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper.

ponedeljek, 16. April 2018

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja razpis za vložitev prelogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.

sreda, 11. April 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 11. aprilom 2018 in 26. aprilom 2018.

torek, 3. April 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

sreda, 21. Marec 2018

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR m/ž v Mestnem inšpektoratu Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

torek, 13. Marec 2018

Program SVIT je državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Sodelovanje v Programu SVIT rešuje življenja!

ZORA je državni  presejalni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu.

DORA je državni presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojk.

 

torek, 13. Marec 2018

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno in industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 13. marcem 2018 in 27. marcem 2018.

ponedeljek, 12. Marec 2018

Spoštovani,

zaradi začasne popolne zapore južnega dela Slovenske ulice (od krožišča do Lendavske ulice) objavljamo spremenjeni vozni red Sobočanca, ki bo veljal v času zapore.

Hvala za razumevanje.

Vozni red je objavljen tudi na tej povezavi.

četrtek, 8. Marec 2018

Zaradi prenove mestnega središča bo na državni cesti R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci izvedena popolna zapora ceste z obvozom.

sreda, 7. Marec 2018

Zaradi prenove mestnega središča bo na državni cesti R2-441/1298 Murska Sobota - Gederovci izvedena popolna zapora ceste z obvozom.

Začasna popolna zapora ceste bo v času od 12.03. 2018 do 20.05.2018 (24 ur).

V času popolne zapore ceste se bo promet vozil preusmeril:

- iz smeri Moravske Toplice za Gederovce, Avstrijo : Grajska ulica, Ciril Metodova ulica, Severjeva ulica

- iz smeri Slovenske ulice (center) za Moravske Toplice, Hodoš: Ulica Staneta Rozmana, Gregorčičeva ulica 

petek, 2. Marec 2018

Objavljamo Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna). 

ponedeljek, 19. Februar 2018

Obveščamo vas, da so odprti razpisi s področja negospodarskih dejavnostih po posameznih področjih:

-          šport

-          mladina

-          izobraževanje

-          kultura

-          socialno in zdravstveno varstvo.

Vsebino razpisov in razpisne pogoje najdete na tej povezavi. 

petek, 16. Februar 2018

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

ponedeljek, 12. Februar 2018

JAVNA RAZPRAVA:

ODLOK O POSTOPKU, POGOJIH IN MERILIH ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA

Splošno:

Ø  Objavljeno na spletni strani mestne občine: www.murska-sobota.si

Ø  Rok za podajo pripomb je do 13. 3. 2018 do 24. ure

sreda, 7. Februar 2018

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0001/2018-1 (131)

Datum:   31. 1. 2018

 

sreda, 7. Februar 2018

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0002/2018-1 (131)

Datum:   31. 1. 2018

 

 

torek, 30. Januar 2018

SPOMLADANSKA  AKCIJA STERILIZACIJ/KASTRACIJ PSOV IN MAČK NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU

 

Spoštovani,

 

Pred nami je spomladanska Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, in sicer med 1. februarjem  in 31. marcem 2018, Akcijo  so  podprle vse  veterinarske postaje v Pomurju, ki nudijo 20 % popust na ceno storitve.

torek, 16. Januar 2018

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 16. januarjem 2018 in 16. februarjem 2018.

četrtek, 11. Januar 2018

Mestna občina Murska Sobota objavlja 

JAVNI NATEČAJ ZA IZBOR IMENA, POZICIJSKEGA SLOGANA IN LOGOTIPA ZA PAVILJON ”VRATA V POMURJE”

Rok za prijavo je 29.1.2018.

sreda, 10. Januar 2018

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 10. januarjem 2018 in 12. februarjem 2018.

torek, 9. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

sreda, 3. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna).

torek, 5. December 2017

Spoštovane občanke in občani,

odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

Strani