Javne objave

torek, 13. December 2016

Objavljamo navodila za varno vožnjo voznikov v krožiščih

sreda, 7. December 2016

Obveščamo vas, da je z dnem 02.12.2016 objavljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2016, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

torek, 6. December 2016

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo zaradi predprazničnih dni zbirni center za ločeno zbiranje frakcij Murska Sobota  v soboto, 24. decembra 2016 in v soboto, 31. decembra 2016 zaprt.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in vam hkrati želimo prijetne prihajajoče praznike.

 

Saubermacher - Komunala Murska Sobota

ponedeljek, 28. November 2016

Pomgrad – Cestno podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, obvešča vse udeležence v prometu, da se bo v torek dne 29.11.2016 izvedla popolna zapora križišča Zvezda. Popolna zapora bo v primeru dobrega vremena, saj se bo izvedlo dokončanje sredinskega otoka, asfaltiranje hodnikov za pešce in izvedba talne signalizacije na hodnikih za pešce. Popolna zapora bo trajala predvidoma od 07:00 ure do 18:00 ure. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah in označen z ustrezno signalizacijo.

četrtek, 17. November 2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 s spremembami), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 s spremembami), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP UPB 2 s spremembami), Zakona o socialnem varstvu (3/07-UPB2 s spremembami), Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.

petek, 11. November 2016

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

ko smo se v Sloveniji pred letom dni soočili z množičnim prihodom migrantov na meje, si kljub jasnemu zavedanju o resnosti položaja in skrbnih pripravah verjetno nihče med nami ni prav dobro predstavljal, kakšen izziv nas čaka. Toda država, lokalne skupnosti in občine, humanitarne in nevladne organizacije ter prostovoljci smo pokazali, da lahko  na državni in lokalni ravni tudi v tovrstnih izrednih razmerah dobro in usklajeno sodelujemo.

torek, 8. November 2016

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2016«

Tudi v letu 2016 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

ponedeljek, 7. November 2016

V nadaljevanju objavljamo koristne nasvete pred kurilno sezono

ponedeljek, 7. November 2016

V nadaljevanju objavljamo informacijo o uvebi novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev in bistvenih novosti, ki jih le-ta prinaša.

sreda, 26. Oktober 2016

Podjetje Pomgrad cestno podjetje d.d. obvešča, da bodo zaradi sanacijskih del na vozišču državne ceste R2-443 odsek 1397 (Lipovci - Bratonci) izvedli popolno zaporo prometa v skladu z dovoljenjem št. 37168-896/2016-MH z dne 19.10.2016.

Popolna zapora prometa na omenjenem odseku bo v petek dne 28.10.2016 med 08.30 in 19.00 uro ter v soboto dne 29.10.2016 med 07.00 in 19.00 uro. Obvoz bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo v smeri Murska Sobota - Bakovci - Dokležovje - Lipovci in obratno.

 

torek, 25. Oktober 2016

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever.

Besedilo sklepa je v priponki.

torek, 25. Oktober 2016

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v Rakičanu za enoto urejanja RA 3 (v nadaljevanju OPPN).

Besedilo sklepa se nahaja v priponki

torek, 25. Oktober 2016

Pomgrad – Cestno podjetje d.d., Lipovci 256 b, 9231 Beltinci, obvešča, da bodo v sredo, dne 26.10.2016 pričeli z deli na objektu » Montažno krožišče Zvezda « v Murski Soboti.

ponedeljek, 24. Oktober 2016

Mestna občina Murska Sobota bo  v sodelovanju z Lovsko družino Mlajtinci, na Noršinski cesti,  v Murski Soboti, izvedla projekt z nameščanjem 176 kom polkrožnih modrih odsevnikov. Namen projekta je odvračanje divjadi pri prečkanju cestišča, ko so na cesti motorna vozila. 

četrtek, 13. Oktober 2016

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

sreda, 5. Oktober 2016

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (za premoženjske zadeve) M/Ž

v Oddelku za premoženjskopravne zadeve

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

sreda, 5. Oktober 2016

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (za področje javnih gospodarskih služb) M/Ž

v Oddelku za gospodarske dejavnosti

Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

sreda, 21. September 2016

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja naslednjo odločbo čebelarjem v krajih Markišavci, Černelavci, Veščica, Polana, Murska Sobota, Kupšinci, Rankovci, Vanča vas, Tišina, Gradišče, Tropovci in Predanovci zaradi zatiranja kužne bolezni huda gniloba čebelje zalege.

Odločbo najdete v priponki.

torek, 20. September 2016

V nadaljevanju objavljamo Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)

torek, 13. September 2016

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št.

torek, 13. September 2016

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve Evropski dan brez avtomobila v petek 16.9.2016, v času od 5. do 17. ure   POPOLNA ZAPORA  Slovenske ulice (od Hotela Zvezda do Ulice arhitekta Novaka).

ponedeljek, 12. September 2016

Mestna občina Murska Sobota objavlja Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota za študijsko leto 2016/2017. Rok za oddajo vlog je 20. oktober 2016.

Razpis najdete na tej povezavi.

sreda, 7. September 2016

V priponki objavljamo obvestilo o končanem natečajnem postopku za višjega svetovalca na Oddelku za okolje in prostor.

četrtek, 1. September 2016

V nadaljevanju objavljamo novi vozni red linije SOBOČANEC 1 ob sobotah, ki začne veljati 1. 9. 2016.

četrtek, 1. September 2016

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. sledimo sodobnim trendom e-poslovanja in razvijamo vedno nove storitve, s čimer želimo približati povzročiteljem odpadkov naše delo in ravnanje z odpadki na uporabnikom prijazen način.

sreda, 31. Avgust 2016

V obdobju od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 velja spremenjeni vozni red za mestni avtobus Sobočanec 1 in Sobočanec 2.
Mestna uprava

ponedeljek, 29. Avgust 2016

Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz.

petek, 19. Avgust 2016

Objavljamo stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti.

četrtek, 18. Avgust 2016

V okviru izdelave Celostne prometne strategije za Mestno občino Murska Sobota vas v imenu projektne skupine izdelovalcev vljudno vabimo na 2. javno razpravo.

ponedeljek, 1. Avgust 2016

Mestna občina Murska Sobota obvešča, da je dne 01.08.2016 objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč in drugih nepremičnin na območju Mestne občine Murska Sobota in razpisna dokumentacija za prodajo stavbnih zemljišč in drugih nepremičnin na območju Mestne občine Murska Sobota.

Razpis je odprt do 31.12.2016

 

Povezava: 

Strani