Javne objave

četrtek, 12. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0022/2017- 1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota vabi na javno obravnavo dopolnjegena osnutka Odloka o občinskem podrobnem prstorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3), ki bo v Vaško gasilskem domu Rakčan, v sredo, 11. oktobra 2017 ob 16. uri.

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0023/2017-1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0019/2017 - 2

Datum:   2. 10. 2017

sreda, 4. Oktober 2017

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. upravljamo 13 občinskih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij na območju občin, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

S 1.10.2017 smo uvedli dodatne ukrepe za povečanje zadovoljstva strank in njihove varnosti ter izboljšanje organizacije prepuščanja ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih.

Pogoji prepuščanja ločeno zbranih frakcij

ponedeljek, 2. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za  javno razgrnitev:  Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3).

ponedeljek, 25. September 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša).

ponedeljek, 25. September 2017

Objavljamo sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu.

četrtek, 21. September 2017

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo na Ulici Trubarjev drevored in Kardoševi ulici zaradi prenove mestnega središča POPOLNA ZAPORA CESTE.

Popolna zapora se bo izvajala od 20.09.2017 do 18.11.2017, 24 ur na dan. Obvoz bo potekal po vzporedni državni in občinski cesti.

V času popolne zapore omenjenih cest bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo. Situacija začasne prometne ureditve je podrobneje predstavljena besedilno in grafično v prilogah.

torek, 12. September 2017

S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod  (vila hiša)

I.

ponedeljek, 11. September 2017

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve Evropski dan breza avtomobila v petek 15.9.2017, v času od 5. do 17. ure   POPOLNA ZAPORA  Slovenske ulice (od Hotela Zvezda do Ulice arhitekta Novaka).

Hvala za razumevanje.

torek, 29. Avgust 2017

V okviru nacionane preventivne akcije Začetek šolskega leta, ki jo na nacionaln ravni koordinirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za varnost prometa, so različni državni organi in institucije, tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, pripravili aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti otrok ob začetku novega šolskega leta ter na šolskih poteh. 

Akcijski program objavljamo v priponki.

sreda, 23. Avgust 2017

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse obdelovalce kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2017 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih.

Popis za oškodovance bo potekal v sejni dvorani mestne občine in sicer:

- za oškodovance iz Bakovec, Kroga, Satahovec in Rakičana: v ponedeljek, dne 28. avgusta od 8. do 14. ure,

- za oškodovance iz Murske Sobote, Kupšinec, Černelavec in Veščice: v torek, 29. avgusta od 8. do 14. ure,

torek, 22. Avgust 2017

V priponki so pogoji za plakatna mesta za predsedniške volitve 2017

torek, 22. Avgust 2017

V pripnki so objavljeni pogoji za plakatna mesta za referendum o drugem tiru.

ponedeljek, 21. Avgust 2017

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v sredo, 6. 9. 2017, s sodelavci poslovala v občini Beltinci. S poslovanjem zunaj sedeža se skuša Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) približati tistim, ki ga potrebujejo.

ponedeljek, 7. Avgust 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti v upravni zadevi zatiranja hude gnilobe čebelje zalege - kužni krog Ižakovci vsem čebelarjem v katastrskih občinah (KO) Ižakovci, Dokležovje, Lipovci, Bratonci, Bakovci, Veržej te koncesionarj izvajanja storitev zdravstvenega varstv čebel VF, NVI enota Murska Sobota, Noršinska 35, 9000 Murska Sobota odločbo, katere vsebina se nahaja priponki.

 

sreda, 2. Avgust 2017

Obveščamo vas, da smo rok za oddajo izjav za podajo soglasja k uvedbi agromelioracije in komasacije v katastrski občini Satahovci podaljšali do 25.8.2017.

sreda, 2. Avgust 2017

Kaj je komasacija kmetijskih zemljišč?

Kot večina kmetijskih zemljišč v Sloveniji so bila tudi kmetijska zemljišča komasacijskega območja Satahovci v preteklosti podvržena drobljenju parcel, kar je še posebej v zadnjih dveh desetletjih oteževalo ekonomsko stabilno kmetijsko pridelavo. Optimalna rešitev odprave razdrobljenosti zemljišč je izvedba komasacije.

torek, 25. Julij 2017

Številka: 110-0012/2017-45
Datum: 24.7.2017

ZADEVA: Obvestilo o končanem natečajnem postopku
VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjskopravne zadeve)

sreda, 5. Julij 2017

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za projekte in investicije), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 11.5.2017 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0011/2017-1, izbran kandidat. 

četrtek, 22. Junij 2017

V priponki objavljamo obvestilo o PREPOVEDI ODVZEMA PITNE VODE IZ HIDRANTOV.

 

VODOVOD SISTEMA B d.o.o.

Kopališka ulica 2

9000 Murska Sobota

PIJMO DOBRO VODO!

www.vodovod-b.si

četrtek, 22. Junij 2017

Bodoči dijaki pozor!

Do vključno 20. septembra lahko oddate vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Elektrikar, gozdarka, pek, orodjarka, dimnikar, kamnosek ... Čas oddaje vloge ni več merilo za pridobitev štipendije.

Štipendija znaša 100 evrov mesečno, sofinancira po jo Evropski socialni sklad.

torek, 20. Junij 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

sreda, 14. Junij 2017

Ali vam drugi odlagajo odpadke v vaš zabojnik za zbiranje odpadkov? Za vas imamo rešitev.

ponedeljek, 5. Junij 2017

Zaradi izvedbe prireditve Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja 2017 vas obveščamo o začasni prometni ureditvi po kategoriziranih občinskih cestah v mestu Murska Sobota ter o popolnih in delnih zaporah kategoriziranih občinskih cest od ponedeljka, 5.6.2017 od 5.00 do nedelje, 11.6.2017 do 11.00:

 

Začasna prometna ureditev ter popolna zapora kategoriziranih občinskih cest:

 

-  JP 769 111 (Trubarjev drevored),

ponedeljek, 5. Junij 2017

Na podlagi 57., 61.a ter 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.

četrtek, 11. Maj 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za premoženjsko pravne zadeve) M/Ž v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

četrtek, 11. Maj 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: VIŠJI SVETOVALEC (za projekte in investicije) M/Ž v Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

torek, 25. April 2017

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in vasrtvo rastlin izdaja dopolnilno odločbo, s katero se z dnem 25.4.2017 ukinejo vsi ukrepi zaradi ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja aviarne influence (ptičje gripe).

Strani