Javne objave

sreda, 10. Januar 2018

Objavljamo gradivo javno razgrnjenega dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106). Prostorski akt bo javno razgrnjen v času med 10. januarjem 2018 in 12. februarjem 2018.

torek, 9. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2).

sreda, 3. Januar 2018

Objava Sklepa z javnim naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt).

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti.

petek, 8. December 2017

Objava sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (fotonapetostna elektrarna).

torek, 5. December 2017

Spoštovane občanke in občani,

odpadno jedilno olje in masti je prepovedano mešati z drugimi odpadki ali jih odlagati skupaj z mešanimi komunalnimi odpadki. Prav tako jih ne smemo odvajati v kanalizacijo, greznice, male komunalne čistilne naprave ali neposredno izpuščati v vode in tla. Odpadno jedilno olje ne smemo mešati z biološko razgradljivimi odpadki, ki so namenjeni kompostiranju.

torek, 5. December 2017

Številka:  110-0025/2017-22

Datum: 5.12.2017

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku PODSEKRETAR M/Ž (vodja Kabineta župana)

petek, 1. December 2017

Spoštovani.

Obveščamo vas, da bo Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. akcije zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov iz gospodinjstev v MO Murska Sobota v letu 2018 izvedla v naslednjih dnevih:

sreda, 15. November 2017

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2017«

 

Tudi v letu 2017 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.  

petek, 27. Oktober 2017

Obvestilo o spremembi prometnega režima

Sprememba prometnega režima bo v oklici pokopališča v Murski Soboti in sicer na Čopovi ulici v terminu od 30.10.2017 – 02.11.2017. Promet bo potekal enosmerno od priključka za Panonsko ulico proti Vegovi ulici.

petek, 27. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: PODSEKRETAR M/Ž - vodja Kabineta župana.

četrtek, 26. Oktober 2017

JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA objavlja javni natečaj za zasedbo položaja: direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota.

petek, 20. Oktober 2017

Uprava RS za varbo hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdaja po uradni dolžnosti čebelarjem v katastrskih občinah (KO) Ižakovci, Dokležovje, Lipovci, Bratonci, Bakovci, Veržej ter koncesionarju izvajanja storitev zdravstvenega varstva čebel VF, NVI enota Murska Sobota, Noršinska 35, 9000 Murska Sobota v upravni zadevi zatiranja hude gnilobe čebelje zalege v kužnem korgu Ižakovci naslednjo odločbo.

petek, 13. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

četrtek, 12. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0022/2017- 1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota vabi na javno obravnavo dopolnjegena osnutka Odloka o občinskem podrobnem prstorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3), ki bo v Vaško gasilskem domu Rakčan, v sredo, 11. oktobra 2017 ob 16. uri.

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0023/2017-1

Datum:   2. 10. 2017

četrtek, 5. Oktober 2017

MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

 

Številka: 110-0019/2017 - 2

Datum:   2. 10. 2017

sreda, 4. Oktober 2017

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. upravljamo 13 občinskih zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij na območju občin, kjer izvajamo aktivnosti gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

S 1.10.2017 smo uvedli dodatne ukrepe za povečanje zadovoljstva strank in njihove varnosti ter izboljšanje organizacije prepuščanja ločeno zbranih frakcij v zbirnih centrih.

Pogoji prepuščanja ločeno zbranih frakcij

ponedeljek, 2. Oktober 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za  javno razgrnitev:  Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3).

ponedeljek, 25. September 2017

Mestna občina Murska Sobota objavlja gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša).

ponedeljek, 25. September 2017

Objavljamo sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Rakičanu.

četrtek, 21. September 2017

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo na Ulici Trubarjev drevored in Kardoševi ulici zaradi prenove mestnega središča POPOLNA ZAPORA CESTE.

Popolna zapora se bo izvajala od 20.09.2017 do 18.11.2017, 24 ur na dan. Obvoz bo potekal po vzporedni državni in občinski cesti.

V času popolne zapore omenjenih cest bo promet označen z ustrezno prometno signalizacijo. Situacija začasne prometne ureditve je podrobneje predstavljena besedilno in grafično v prilogah.

torek, 12. September 2017

S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod  (vila hiša)

I.

ponedeljek, 11. September 2017

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve Evropski dan breza avtomobila v petek 15.9.2017, v času od 5. do 17. ure   POPOLNA ZAPORA  Slovenske ulice (od Hotela Zvezda do Ulice arhitekta Novaka).

Hvala za razumevanje.

torek, 29. Avgust 2017

V okviru nacionane preventivne akcije Začetek šolskega leta, ki jo na nacionaln ravni koordinirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javna agencija RS za varnost prometa, so različni državni organi in institucije, tudi v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, pripravili aktivnosti za zagotavljanje prometne varnosti otrok ob začetku novega šolskega leta ter na šolskih poteh. 

Akcijski program objavljamo v priponki.

sreda, 23. Avgust 2017

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse obdelovalce kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2017 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih.

Popis za oškodovance bo potekal v sejni dvorani mestne občine in sicer:

- za oškodovance iz Bakovec, Kroga, Satahovec in Rakičana: v ponedeljek, dne 28. avgusta od 8. do 14. ure,

- za oškodovance iz Murske Sobote, Kupšinec, Černelavec in Veščice: v torek, 29. avgusta od 8. do 14. ure,

torek, 22. Avgust 2017

V priponki so pogoji za plakatna mesta za predsedniške volitve 2017

torek, 22. Avgust 2017

V pripnki so objavljeni pogoji za plakatna mesta za referendum o drugem tiru.

Strani