Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 21. Avgust 2020

Vlada Republike Slovenije je tako kot več evropskih držav vzpostavila aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav, ki je za uporabnike prostovoljna in brezplačna, prav tako je tudi prilagojena slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov.

sreda, 19. Avgust 2020

Objavljamo novice Društva za zaščito živali Pomurja, ki jim je priložen tudi kupon za uveljavljanje 20 % popusta za storitve sterilizacij in kastracij na vseh veterinarskih ambulantah v Pomurju.

 

petek, 31. Julij 2020

Objavljamo obvestilo svojcem stanovalcem Doma starejših Rakičan.

četrtek, 30. Julij 2020

Spoštovani!

V začetku avgusta bomo na Kroški ulici v Murski Soboti začeli izvajati investicijo v sklopu projektov trajnostne mobilnosti v urbanih območjih. Predmetna investicija bo vplivala tudi na nemoteno življenje prebivalcev te in sosednjih ulic, zato vas želimo na ta način seznaniti z nekaterimi ključnimi informacijami glede poteka investicije.

 

Kaj obsega obnova Kroške ulice?

torek, 28. Julij 2020

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 19.5.2020 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0083/2020-1, izbran kandidat. 

sreda, 22. Julij 2020

Obveščamo vas, da so Tišinska, Cankarjeva in del Panonske ulice v Murski Soboti, na odseku od krožišča »Gaj« do krožišča z Industrijsko ulico (podvoz) bile prekategorizirane iz državne ceste v občinsko cesto, zato so z dnem 20. 6. 2020 prešle v upravljanje Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 20. Julij 2020

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna).

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 20.07. 2020 do četrtka 20.08.2020. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

ponedeljek, 13. Julij 2020
ponedeljek, 13. Julij 2020

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o možnosti sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za pripravo OPPN za enoto urejanja prostora SO 82 - SOIC VI.

torek, 30. Junij 2020

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 30. junija 2020.

ponedeljek, 29. Junij 2020

Objavljamo poletni obratovalni čas Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota:

- v ponedeljek, sredo in petek od 8.00 do 16.00 ure

torek, 23. Junij 2020

Volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice bodo izvedene v jesenskem času.

Več informacij najdete v priponki.

ponedeljek, 22. Junij 2020

Prihaja poletje, temperature naraščajo in vedno več ljudi si postavlja bazene na domačem dvorišču. V tem članku je opisan strošek polnjenja bazena velikosti 14m3.

Polnjenje bazena je dovoljeno izključno preko domače hišne pipe in strogo prepovedano z dostavo gasilske cisterne.

Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema.

torek, 2. Junij 2020

Na podlag 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

Odredbo o preklicu

Odredbe o prepovedi uporabe zunanjih javnih športnih površin, telovadnih naprav in otroških igrišč z igrali v Mestni občini Murska Sobota

 

četrtek, 28. Maj 2020

Na podlagi dopisa Ministrstva za finance, Finančne uprave RS, Finančnega urada Murska Sobota, št. 4224-97/2020-3 z dne 27.5.2020 vas obveščamo, da bo Finančni urad Murska Sobota izvedel odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Mestno občino Murska Sobota za leto 2020.

Datum odpreme odločb je: 28. 5. 202

Datumi zapadlosti za fizične osebe (2 obroka) :

1. obrok: 13. 7. 2020

2. obrok: 12. 10. 2020

 

torek, 19. Maj 2020

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke) M/Ž v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota

petek, 15. Maj 2020

Ob sproščanju ukrepov na nacionalnem nivoju in z odredbo Ministrstva za zdravje o začasnih ukrepih na področju upravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanje epidemije COVID 19, so v Zdravstvenem domu Murska Sobota postopoma pričeli povečevati obseg zdravstvenih storitev.

petek, 15. Maj 2020

Obveščamo vas, da je bil javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke) v Oddelku za okolje in prostor Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil dne 12. 3. 2020 objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota http://www.murska-sobota.si/ in na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna enota Murska Sobota, neuspešno zaključen in da ni bil izbran kandidat za prosto delovno mesto.

petek, 15. Maj 2020

OBVESTILO O PONOVNEM POSLOVANJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA STRANKE V ČASU URADNIH UR

Mestna občina Murska Sobota obvešča, da od ponedeljka, 18.05.2020, po ukinitvi uradnih ur zaradi pojava epidemije koronavirusa COVID -19, spet posluje za stranke, in sicer v času uradnih ur:

 

URADNE URE ZA STRANKE:

petek, 15. Maj 2020

Na podlag 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07- uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

ODREDBO

o preklicu Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa (SARS-COV-2)

 

ponedeljek, 11. Maj 2020
petek, 8. Maj 2020

Objavljamo obvestilo Vodovoda sistema B o namenu in dovoljeni uporabi hidrantov.

sreda, 6. Maj 2020

Objavljamo obvestilo svojcem, glede izvajanja obiskov v domu starejših Rakičan

ponedeljek, 4. Maj 2020

Izposoja koles preko sistema Soboški bicikln po priporočilih NIJZ do nadaljnjega še ni možna. 

 

 

 

četrtek, 30. April 2020

Obveščamo vas, da se od 4. maja naprej razveljavi Odredba o začasnem neizvajanju posameznih določil Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota, ki je bila v veljavi od 16. marca 2020.

Od 4. maja 2020 naprej je obvezno plačilo parkirnin na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Murska Sobota. 

torek, 21. April 2020

V skladu s Priporočili lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19), ki ga je pripravil NIJZ, so pri VODOVOD SISTEM B pripravili obvestilo o OBVEZNI IZVEDBI IZPIRANJA HIŠNEGA VODOVODNEGA OMREŽJA PRED SPROŠČANJEM UKREPOV ZARADI RAZGLASITVE EPIDEMIJE COVID-19.

sreda, 15. April 2020

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

 

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA

ZA LETO 2020

 

torek, 14. April 2020

Po prvi potrjeni okužbi s koronavirusom v Domu starejših Rakičan, je bil včeraj izveden usklajevalni sestanek z vsemi pristojnimi institucijami. Na sestanku so bili prisotni župan MOMS Aleksander Jevšek, predstavniki NIJZ, bolnice Murska Sobota, koordinatorji in strokovni kader imenovan s strani ministrstva za zdravje, predstavniki Civilne zaščite, Rdečega križa in vodstvo Doma starejših Rakičan.

torek, 14. April 2020

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje organizira 15. aprila 2020 ob 10. uri webinar za nevladne organizacije (društva, zavode, ustanove) in/ali socialna podjetja. Vsebina webinarja se bo nanašala na ukrepe iz mega anti-korona zakona ter na delovanje nevladnih organizacij v obdobju epidemije.

petek, 10. April 2020

Obveščamo vse pravne ali fizične osebe, ki delujejo na območju mestnega jedra mesta Murska Sobota, da je  objavljen razpis za sofinanciranje poslovanja poslovnih subjektov v letu 2020, po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in malega gospodarstva v Mestni občini Murska Sobota.

Strani