Javne objave

torek, 13. Avgust 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN10259/2013 dne 13.8.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NADZIDAVA IN DOZIDAVA VAŠKO GASILSKEGA DOMA V VEŠČICI 1. FAZA.

sreda, 7. Avgust 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju pod oznako JN9907/2013  dne 7.8.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK.

sreda, 17. Julij 2013

Objavljamo sporočilo za javnost Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa o varnem ravnanju na krožnih križiščih.

ponedeljek, 1. Julij 2013

Javno podjetje Vodovod Murska Sobota objavlja navodila za uporabo hintranta v spodnji priponki.

ponedeljek, 1. Julij 2013

Spoštovane občanke in občani,

nedelja, 23. Junij 2013

Festival Soboški dnevi nocoj kljub dežju poteka po programu. Ob 22. uri bo nastopil Jan Plestenjak!

Vabljeni v mestni park!

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0176/2013-2 (187)

Datum:

18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

711-0024/2013-3 (187)

Datum:

 18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

petek, 14. Junij 2013

Na podlagi 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87 /11 – ZavMS in 47/12) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine.

četrtek, 6. Junij 2013

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »podsekretar – vodja urada župana v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Uradu župana, ki je bilo objavljeno dne 22.5.2013, pod številko: 110-0066/2013, izbrana kandidatka.

sreda, 22. Maj 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0017/2013-4 (187)

Datum:

22.5.2013

 

 

 

 

sreda, 22. Maj 2013

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju podsekretar - vodja urada župana v Uradu župana Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.

 

ponedeljek, 20. Maj 2013

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 880 otrok iz Pomurja.

petek, 17. Maj 2013

Združenje mestnih občin Slovenije objavlja  objavlja javni razpis za zaposlitev 1 osebe na delovnem mestu Področni sekretar - vodja strokovne službe Združenja mestnih občin Slovenije.

Več informacij najdete v priponki.

sreda, 8. Maj 2013

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

 

 

 

sreda, 8. Maj 2013

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013,

 

 

javno dražbo

sreda, 24. April 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

430-0032/2012-1 (187)

Datum:

24.4.2013

 

 

 

 

 

ponedeljek, 15. April 2013

V Soboških novinah z dne 15.4.2013 je objavljen Razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota za leto 2013. Razpis je odprt do 15.5.2013.

sreda, 3. April 2013

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota obvešča prebivalce, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih vodnih virov (vodnjakov) ali so vezani na male vodovode, ki nimajo upravljavca, da je zaradi dolgotrajnih padavin, taljenja snega in velike razmočenosti tal večja možnost, da je voda mikrobiološko neustrezna.

sreda, 3. April 2013

Upravna enota Murska Sobota je pričela z odbiranjem arhivskega gradiva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje od leta 1993 do vključno 1997. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih objektov in drugih objektov.

petek, 29. Marec 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0014/2013-16 (187)

Datum:

29.3.2013

 

 

 

 

četrtek, 28. Marec 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0015/2013-2 (187)

Datum:

28.3.2013

 

 

 

 

četrtek, 28. Marec 2013

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za solastniški delež do 1/2 v nepremičnini, posameznem delu št. 5 in posameznem delu št. 6, v stavbi št. 795 k.o. 105 – Murska Sobota, ki v naravi predstavlja enosobno stanovanje, neto površine 30,26 m2 in pomožni prostor v kleti, neto površine 2.36 m2, v večstanovanjski stavbi, na naslovu Ulica Arhitekta Novaka 19 v Murski Soboti. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

ponedeljek, 25. Marec 2013

OBVESTILO

Biotehniška šola Rakičan obvešča imetnike naprav o testiranju škropilnih naprav.

ponedeljek, 25. Marec 2013

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2013 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

četrtek, 21. Marec 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 3256/2013 dne 21.03.2013 objavila javni razpis za predmet  javnega naročila : ZAMENJAVA TOPLOVODA ODPADNE GEOTERMALNE VODE;TURISTIČNI CENTER FAZANERIJA-ENERGETSKI DEL.

Javni razpis je odprt do 08.04.2013 do 10. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

torek, 12. Marec 2013

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 17. redni seji, dne 28. februarja 2013, obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti v I. obravnavi in ga s sklepom sprejel.

sobota, 9. Marec 2013

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča:

 

ponedeljek, 25. Februar 2013

Spoštovane občanke in občane,

obveščamo vas, da so v Uradnem listu št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013 objavljeni javni razpisi s področij:

KULTURA,

MLADINA,

petek, 15. Februar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0009/2013-2 (187)

Datum:

15.2.2013

 

 

 

 

Strani