Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 4. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0002/2013-2 (187)

Datum:

4.1.2013

 

 

 

 

četrtek, 3. Januar 2013

Spoštovane občanke in občani!

Objavljamo informacije in dokumente v povezavi z zaščito pred ambrozijo. Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

ponedeljek, 24. December 2012

Mestna občina MurskaSobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 13831/2012 dne 24. 12. 2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Gledališče Park - sanacija centralnega ogrevanja.

Javni razpis je odprt do 31.1.2013 do 11. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

 

sreda, 19. December 2012

Kurimo tako, da kar najbolj zmanjšamo emisije PM10 in porabo goriva!

petek, 14. December 2012

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

sreda, 12. December 2012

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0356/2012-2 (187)

Datum:

12.12.2012

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

torek, 11. December 2012

Obveščamo, da je bila na objavljeno prosto uradniško delovno mesto »Svetovalec za Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in pravne zadeve«, v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za splošne zadeve, ki je bilo objavljeno dne 26.11.2012, številka objave: 110-0074/2012,  izbrana kandidatka.

Neizbrana kandidata  bosta prejela obvestilo o ne izbiri v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi izbrane kandidatke.  

petek, 30. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 30.11.2012 objavila javni razpis: "ureditev mestnega avtobusnega prometa"

sreda, 28. November 2012

Krajevna skupnost Krog in Športno kulturno in turistično društvo Krog organizirata dobrodelno akcijo zbiranja materiala za žrtve zadnjih poplav.

torek, 27. November 2012

Spoštovani,

ponedeljek, 26. November 2012

Na podlagi tretje točke 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja prosto uradniško delovno mesto, za določen čas do 31.5.2014 SVETOVALEC (za mestni svet in pravne zadeve) v Oddelku za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

četrtek, 22. November 2012

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za zemljišča, parc. št. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/9 in 890/10 k.o.113 – Kupšinci ter parc. št. 3524/66 in parc. št. 236/2 k.o. 105 – Murska Sobota. Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

torek, 20. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 20.11.2012 objavila javni razpis: PRIPAVA IN NATIS JAVNEGA GLASILA "SOBOŠKE NOVINE".

Javni razpis je odprt do 06.12.2012.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

torek, 20. November 2012

V priponki vam predstavljamo informacijo o ustanovitvi Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec v Murski Soboti.

 

ponedeljek, 19. November 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, javno dražbo za prodajo nepremičnin.

ponedeljek, 19. November 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, ponovljeno javno dražbo za prodajo nepremičnin.

četrtek, 15. November 2012

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96 in 137/2006) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

četrtek, 15. November 2012

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno, na zemljišču parc.št.526 k.o.Rakičan.

sreda, 14. November 2012

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno, na zemljišču parc.št.526 k.o.Rakičan. 

sreda, 14. November 2012

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije v letu  2011, v samo izvajanje pa so se vključila tako ministrstvo za kmetijstvo, šolstvo in zdravje kot tudi druge institucije in partnerji v projektu.  Ker je bil projekt zelo do­bro spre­je­t v vrt­cih in šo­lah, bo letos potekal ponovno, in sicer v petek, 16. novembra.

petek, 9. November 2012

PREDAVANJE O TRANSPORTU ŽIVINE PREKO SLOVENIJE

KI BO V TOREK, 13. 11. 2012, OB 18 URI,

V SEJNI DVORANI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA 2 (VHOD Z DVORIŠČA)

PREDAVAL BO MAG. MLADEN TOMŠIČ, DR. VET. MED., URADNI VETERINAR

 

četrtek, 8. November 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.33/4, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – elektro omrežja.

četrtek, 8. November 2012

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

 

četrtek, 8. November 2012

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

 

petek, 2. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 12.10.2012 objavila javni razpis: Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo.

Zaradi lažjega pregleda sprememb naročnik objavlja popravljeno verzijo razpisne dokumentacije (za lažjo primerjavo s staro razpisno dokumentacijo so v popravljeni verziji tekst oziroma spremenjene priloge označene z rdečo barvo).

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

 

 

 

četrtek, 25. Oktober 2012

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

sreda, 24. Oktober 2012

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja organizira regijsko konferenco in posvet nevladnih organizacij Pomurja na temo razvoja regije in nevladnih organizacij

 »Potencial nevladnih organizacij za razvoj regije«

torek, 23. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 23.10.2012 objavila javni razpis:KOLESARSKA POT JEZERA - RAKIČAN

Javni razpis je odprt do 14.11.2012.

Razpisno dokumentacijo in vse informacijje najdete na tej povezavi.

Strani