Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 8. November 2013

Na podlagi 20. člena Zakona o Javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09) in Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 (78/13 popr.)) Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo položaja: direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota

torek, 29. Oktober 2013

V Zavodu Korak naprej Murska Sobota so pripravili akcijo zbiranja rabljenih oblačil, s katero želijo prispevati k ozaveščanju javnosti o pozitivnih učinkih na okolje in prispevati k bolj čistemu okolju. Mesečno v  zavodu pripravijo dobrodelno akcijo, kjer posredujejo oblačila socialno najbolj ogroženim. Zaradi trenutnega stanja v naši državi se k njim zateče čedalje več ljudi, predvsem otrok.

torek, 22. Oktober 2013

ponedeljek, 21. Oktober 2013

četrtek, 17. Oktober 2013

Gradbeni inštitut ZRMK zbira prijave za ogled stavb v okviru projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti«.

sreda, 9. Oktober 2013

Podjetje Saubermacher Komunala objavlja NAROČILNICO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2013.

torek, 8. Oktober 2013

Center za socialno delo Murska Sobota objavlja obvestilo o namenski porabi sredstev pri prejemanju izrednih denarnih socialnih pomoči.

torek, 8. Oktober 2013

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota obvešča, da se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo v ponedeljek, dne 07.10.2013.

torek, 24. September 2013

Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota (Zavod PIP) bo v sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota ob evropskem dnevu jezikov izvedla dogodek Pogovori se z menoj. Dijaki bodo v središču Murske Sobote in Trgovskem centru Maximus ljudi spodbujali v pogovor v tujem jeziku.

torek, 24. September 2013

Mestna občina Murska Sobota tudi letos prireja dogodek ob koncu leta, Silvestrovanje na prostem. K sodelovanju vabimo glasbene skupine, ki se s svojo glasbo želijo predstaviti širši publiki.

ponedeljek, 23. September 2013

Na podlagi 34.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 40.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih kovinskih stopnic (3 kosi).

ponedeljek, 23. September 2013

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja Javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine.

četrtek, 19. September 2013

Mestna občina Murska Sobota bo izvedla zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih na območju Mestne občine Murska Sobota zaradi suše v letu 2013.

torek, 17. September 2013

Svetovalno središče Murska Sobota deluje pri Ljudski univerzi Murska Sobota. Prebivalcem regije nudijo brezplačne informacije, svetovanje in pomoč  za potrebe njihovega učenja, izobraževanja in priznavanja že naučenega.

Vse omenjene storitve za stranke so brezplačne in zaupne.

Več informacij najdete v spodnjih priponkah in na spletni strani Svetovalnega središča Murska Sobota.

 

četrtek, 12. September 2013

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013, javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

četrtek, 12. September 2013

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2013 javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 2. September 2013

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

torek, 27. Avgust 2013

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.

torek, 20. Avgust 2013

Mestna občina  

Murska Sobota                                                                                                

 

petek, 16. Avgust 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0030/2013-2 (187)

Datum:

16.8.2013

 

 

 

 

sreda, 14. Avgust 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

35280-0007/2013-2 (187)

Datum:

14.8.2013

 

 

 

 

 

 

torek, 13. Avgust 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN10259/2013 dne 13.8.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NADZIDAVA IN DOZIDAVA VAŠKO GASILSKEGA DOMA V VEŠČICI 1. FAZA.

sreda, 7. Avgust 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena Zakona o javnem naročanju pod oznako JN9907/2013  dne 7.8.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK.

sreda, 17. Julij 2013

Objavljamo sporočilo za javnost Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa o varnem ravnanju na krožnih križiščih.

ponedeljek, 1. Julij 2013

Javno podjetje Vodovod Murska Sobota objavlja navodila za uporabo hintranta v spodnji priponki.

ponedeljek, 1. Julij 2013

Spoštovane občanke in občani,

nedelja, 23. Junij 2013

Festival Soboški dnevi nocoj kljub dežju poteka po programu. Ob 22. uri bo nastopil Jan Plestenjak!

Vabljeni v mestni park!

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0176/2013-2 (187)

Datum:

18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

 

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

711-0024/2013-3 (187)

Datum:

 18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

petek, 14. Junij 2013

Na podlagi 19. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87 /11 – ZavMS in 47/12) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja javni razpis za odgovornega urednika javnega glasila Soboške novine.

Strani