Javne objave

ponedeljek, 19. November 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, ponovljeno javno dražbo za prodajo nepremičnin.

četrtek, 15. November 2012

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96 in 137/2006) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

četrtek, 15. November 2012

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno, na zemljišču parc.št.526 k.o.Rakičan.

sreda, 14. November 2012

Na podlagi četrtega odstavka 31.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in tretjega odstavka 55.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine in sicer služnostne pogodbe za postavitev nadstrešnice s sončno elektrarno, na zemljišču parc.št.526 k.o.Rakičan. 

sreda, 14. November 2012

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije v letu  2011, v samo izvajanje pa so se vključila tako ministrstvo za kmetijstvo, šolstvo in zdravje kot tudi druge institucije in partnerji v projektu.  Ker je bil projekt zelo do­bro spre­je­t v vrt­cih in šo­lah, bo letos potekal ponovno, in sicer v petek, 16. novembra.

petek, 9. November 2012

PREDAVANJE O TRANSPORTU ŽIVINE PREKO SLOVENIJE

KI BO V TOREK, 13. 11. 2012, OB 18 URI,

V SEJNI DVORANI MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA, KARDOŠEVA 2 (VHOD Z DVORIŠČA)

PREDAVAL BO MAG. MLADEN TOMŠIČ, DR. VET. MED., URADNI VETERINAR

 

četrtek, 8. November 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.33/4, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – elektro omrežja.

četrtek, 8. November 2012

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

 

četrtek, 8. November 2012

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

za dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

 

petek, 2. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 12.10.2012 objavila javni razpis: Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo.

Zaradi lažjega pregleda sprememb naročnik objavlja popravljeno verzijo razpisne dokumentacije (za lažjo primerjavo s staro razpisno dokumentacijo so v popravljeni verziji tekst oziroma spremenjene priloge označene z rdečo barvo).

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

torek, 30. Oktober 2012

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.5351/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje in vzdrževanja vodovodnega omrežja Noršinci – Mlajtinci – Ivanci.

 

 

 

četrtek, 25. Oktober 2012

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

sreda, 24. Oktober 2012

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja organizira regijsko konferenco in posvet nevladnih organizacij Pomurja na temo razvoja regije in nevladnih organizacij

 »Potencial nevladnih organizacij za razvoj regije«

torek, 23. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 23.10.2012 objavila javni razpis:KOLESARSKA POT JEZERA - RAKIČAN

Javni razpis je odprt do 14.11.2012.

Razpisno dokumentacijo in vse informacijje najdete na tej povezavi.

ponedeljek, 22. Oktober 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0018/2012-6 (187)

Datum:

22.10.2012

 

 

ponedeljek, 22. Oktober 2012

Mestna občina  

Murska Sobota                                                                                                

 

četrtek, 18. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je v skladu z 25. členom ZJN-2 pod oznako JN11064/2012   dne 16.10.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Dobava električne energije za MOMS).

Javni razpis je odprt do 28.11.2012.

 

petek, 12. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 12.10.2012 objavila javni razpis: Dobava in nakup kurilnega olja EL (ekstra lahko).

Javni razpis je odprt do 23.11.2012.

Razpisno dokumentacijo in vse informacijje najdete na tej povezavi.

petek, 12. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila POPRAVEK ZA  javni razpis SANACIJA OBSTOJEČEGA FILTRIRNEGA SISTEMA V LETNEM KOPALIŠČU V MURSKI SOBOTI/ TC FAZANARIJA

ponedeljek, 8. Oktober 2012

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse lastnike kmetijskih površin na območju Mestne občine Murska Sobota, da bo izvedeno zbiranje vlog oškodovancev, ki so zaradi suše v letu 2012 utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih. Zbiranje vlog bo izvedeno kljub temu, da s strani države ni zagotovil o izplačilu škode.

Popis za oškodovance bo potekal  v sejni dvorani mestne občine od 8. do 14. ure in sicer:

petek, 28. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0288/2012-1 (187)

Datum:

28.9.2012

 

 

četrtek, 27. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0306/2012-2 (187)

Datum:

27.9.2012

 

 

 

 

petek, 21. September 2012

Na Agenciji RS za okolje poteka postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: namakalni sistem Murska Sobota - Rakičan - Muzge na zahtevo stranke Panvita d.d., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota.

četrtek, 20. September 2012

Komisija Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja javni razpis za delovni mesti direktorjev (M/Ž) javnega zavoda Galerija Murska Sobota in javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota.

ponedeljek, 17. September 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA V MESTNEM RIBNIKU, PROJEKT 3 PARKI – 3 PARK

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

torek, 11. September 2012

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

torek, 11. September 2012

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 6. September 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis PRIPRAVA IN NATIS JAVNEGA GLASILA SOBOŠKE NOVINE

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

sreda, 29. Avgust 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0173/2012-1 (187)

Datum:

29.8.2012

 

Strani