Javne objave

četrtek, 10. Maj 2012

Obevščamo vas, da prihaja k županu Mestne občine Murska Sobota na obisk poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver. Sestanek bo jutri, dne 11. 5. 2012 ob 14. uri v prostorih Urada župana, Kardoševa 2.

petek, 4. Maj 2012

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek Travnik bo v petek, 18. maja 2012 od 9.30 ure dalje poslovala na Mestni občini Murska Sobota. Za pogovor se lahko prijavite na brezplačni telefonski številki 080 15 30 do četrtka, 17. maja 2012.

četrtek, 3. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

ponedeljek, 30. April 2012

 

 

Mestna občina

torek, 24. April 2012

V priponki je Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota.

petek, 20. April 2012

V Uradnem listu RS št. 29/2012 z dne 20.4.2012 je bilo objavljeno Javno zbiranje ponudb za oddajo gostinskega prostora v Dvorcu Rakičan v najem. Razpisna dokumentacija se nahaja v spodnjem dokumentu. Rok za oddajo je 8.5.2012 do 11.00.

četrtek, 19. April 2012

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

Številka:

430-0020/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

711-0025/2011-12 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

023-0003/2012-2 (187)

Datum:

10.4.2012

 

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0009/2012-3 (187)

petek, 6. April 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

četrtek, 5. April 2012

Zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na območju Mestne občine Murska Sobota do preklica še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

torek, 3. April 2012

Kosovni odpadki nastajajo v gospodinjstvih vse leto, zaradi svoje velikosti, oblike in teže pa niso primerni za oddajo v zabojnik za ostale odpadke. Z uvedbo novega načina zbiranja kosovnih odpadkov bo storitev postala povzročiteljem odpadkov prijaznejša. Pozabite lahko na:

petek, 30. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

petek, 30. Marec 2012

 

Mestna občina Murska Sobota je dne 30.3.2012 objavila namero o oddaji gostinskega prostora v najem. Razpis o oddaji v petletni najem bo objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani mestne občine.

torek, 27. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

 

Številka:

ponedeljek, 19. Marec 2012

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 18/2012 z dne 9.3.2012 objavljeni JAVNI RAZPISI s področja: Sociale in zdravstva,Kulture,Izobraževanja in mladine.

petek, 16. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

sreda, 14. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

sreda, 14. Marec 2012

V mestu Murska Sobota in v primestnih naseljih imajo nekateri stanovanjski in poslovni objekti neprimerno urejeno odvajanje padavinske odpadne vode s streh in drugih utrjenih površin, na javne površine. Zaradi tega so v zimskih obdobjih te površine zaledenele, kar predstavlja posebno nevarnost za pešce, saj so nekateri pločniki skoraj neprehodni.

sreda, 14. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Mestna uprava

 

Številka:

četrtek, 8. Marec 2012

Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 se bo razpisal javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2012.

četrtek, 8. Marec 2012

 

MESTNAOBČINA

MURSKA SOBOTA

 

Spremembe in dopolnitve prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno občino Murska Sobota

 

Odlok 

(dopolnjen osnutek)

petek, 2. Marec 2012

Akcija 40 dni brez alkohola poteka sedmo leto zapored. Glavni namen akcije je opozoriti na posledice prekomernega uživanja alkohola ter izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi nasilja v družinah, nesreč v prometu in zaradi bolezni, ki so posledice alkohola.

sreda, 29. Februar 2012

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 11/11) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

 

 

 

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

torek, 28. Februar 2012

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

ponedeljek, 27. Februar 2012

Mestna občina  

Murska Sobota

 

petek, 17. Februar 2012

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

petek, 17. Februar 2012

Mestna občina  

Murska Sobota

 

Strani