Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

sreda, 4. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN6295/2014 dne 4.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enote: Enota Ringa raja, Enota Miške, Enota Veverička in Enota Romano, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

torek, 27. Maj 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 27.05.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: NABAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ.

 

sreda, 21. Maj 2014

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

 

 

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

sreda, 21. Maj 2014

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za Mestni svet in splošne zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 1.4.2014, pod številko: 110-0028/2014, izbrana kandidatka. 

sreda, 14. Maj 2014

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 767 otrok iz Pomurja.

sreda, 30. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 30.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA PARK & RIDE SISTEM NA PARKIRIŠČU PRI BOLNIŠNICI V RAKIČANU.

sreda, 23. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 23.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: NAKUP MESTNEGA MIZKOPODNEGA AVTOBUSA Z NIZKIMI EMISIJAMI.

petek, 18. April 2014

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja javni razpis za dodelitev neprofitni stanovanj v najem.

sreda, 16. April 2014

V Soboških novinah z dne 15.4.2014 je objavljen razpis za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota v letu 2014. Predloge z utemeljitvijo je do SREDE 14.5.2014 potrebno vložiti na vložišču mestne uprave oziroma jih do izteka roka poslati s pošto.

četrtek, 3. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju dne 03.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: OPREMA (IKT) ZA AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE KOLES

sreda, 2. April 2014

Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz.

torek, 1. April 2014

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC (za Metni svet  in splošne zadeve) M/Ž

v Oddelku za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

torek, 25. Marec 2014

Objavljamo pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:

ponedeljek, 10. Februar 2014

Mestna občina Murska Sobota je dne 07.02.2014 v Uradnem listu RS 10/2014 objavila javni razpis podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 3. Februar 2014

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja do 31. maja potekala akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov na vseh veterinarskih postajah v Pomurju.

torek, 21. Januar 2014

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu in začasni uporabi zemljišč, za namen izvajanja kmetijske obdelave je dostopna na spodnji povezavi.

torek, 7. Januar 2014

V priponki objavljamo naročilnico za kosovne odpadke za leto 2014 za občane Mestne občine Murska Sobota.

torek, 7. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 07.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice, v M.Soboti

ponedeljek, 6. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 06.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: OBNOVA SEKUNDARNEGA VODOVODA CANKARJEVA ULICA - 1. DEL

četrtek, 2. Januar 2014

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za avtobusno postajo v Murski Soboti

petek, 27. December 2013

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve "Silvestrovanja" dne 31. decembra 2013 od 20:00 ure do 1. januarja 2014 do 6:00 ure popolna zapora državne ceste R2-441 odsek Murska Sobota - Gederovci v mestu Murska Sobota. Obvoz bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo.

Mestna uprava

torek, 24. December 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 24.12.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: DOBAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ.

 

ponedeljek, 23. December 2013

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja MOMS poziva vse občane, politične stranke ter druge organizacije občanov, da podajo predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije ter njihovih namestnikov.

petek, 13. December 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju  dne 13.12.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA.

torek, 3. December 2013

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča

ponedeljek, 2. December 2013

Spoštovani,

prijavite se k prejemanju E-računa podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota in sodelujte v nagradni igri E-račun v vsak dom.

V nagradni igri, ki bo potekala od 1.12.2013 do 31.1.2014 lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki:

ponedeljek, 2. December 2013

Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah

zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod

(stanovanjska gradnja)

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB

V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

 

ponedeljek, 18. November 2013

MESTNI SVET

Številka: 430-0043/2013-16

Datum: 18.11.2013

Na podlagi 19. člena Zakona  o medijih  (Uradni list RS, št. 110/06- UPB, 69/06-ZOIPub, 36/08- ZPOmK-1, 77/10- ZSFCJA, 87/11- ZavMS in 47/12) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13-UPB) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja

petek, 15. November 2013

Mestna občina Murska Sobota je v Soboških novinah št. 127. objavila Razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.  Nagrade bodo podeljene na osrednji občinski slovesnoti ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2014.

Razpis je odprt do 16. decembra 2013.

petek, 15. November 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN14579/2013 dne 15.11.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila IZVAJANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA V OBMOČJU OBČINE MURSKA SOBOTA.

Strani