Javne objave

ponedeljek, 25. Marec 2013

Mestna občina Murska Sobota objavlja javni razpis za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota v letu 2013 na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.

četrtek, 21. Marec 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 3256/2013 dne 21.03.2013 objavila javni razpis za predmet  javnega naročila : ZAMENJAVA TOPLOVODA ODPADNE GEOTERMALNE VODE;TURISTIČNI CENTER FAZANERIJA-ENERGETSKI DEL.

Javni razpis je odprt do 08.04.2013 do 10. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

torek, 12. Marec 2013

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 17. redni seji, dne 28. februarja 2013, obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti v I. obravnavi in ga s sklepom sprejel.

sobota, 9. Marec 2013

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča:

 

ponedeljek, 25. Februar 2013

Spoštovane občanke in občane,

obveščamo vas, da so v Uradnem listu št. 16/2013 z dne 22. 2. 2013 objavljeni javni razpisi s področij:

KULTURA,

MLADINA,

petek, 15. Februar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0009/2013-2 (187)

Datum:

15.2.2013

 

 

 

 

četrtek, 14. Februar 2013

Dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB 

V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

petek, 1. Februar 2013

Varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek Travnik bo skupaj s sodelavci uradovala na Mestni občini Murska Sobota, v sredo, 6. februarja 2013.

Za pogovor se lčahko prijavite na brezplačni telefonski številki 080 15 30 do torka, 5. februarja 2013, do 12. ure.

ponedeljek, 28. Januar 2013

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota.

 

sreda, 23. Januar 2013

Tudi v letošnjem letu organizirajo v okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Pomurja delavnici za pripravo zaključnih računov oz. letnih poslovnih poročil,

ki jih morajo društva vsako leto do konca marca oddati AJPES-u. Člane društev želimo seznaniti z novostmi, ki jih morajo upoštevati pri pripravi poslovnih letnih poročil.

PROGRAM DELAVNICE:

ponedeljek, 21. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0235/2012-7 (187)

Datum:

21.1.2013

 

 

 

 

petek, 18. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0003/2013-2 (187)

Datum:

18.1.2013

 

 

 

 

petek, 18. Januar 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0005/2013-2 (187)

Datum:

18.1.2013

 

 

 

 

petek, 18. Januar 2013

Zaradi obilnih snežnih padavin Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota poziva lastnike, upravljavce in uporabnike zgradb in njim pripadajočih zemljišč, da s primernimi obvestili in fizično prepreko, poskrbijo za zavarovanje  površin za pešce, ki se nahajajo v neposredni bližini zgradb s katerih obstaja nevarnost zdrsa snega s streh. Prav tako prosimo občane, da sproti odstranjujejo ledene sveče z omenjenih zgradb. 

ponedeljek, 14. Januar 2013

Uporabnike javnih prometnih površin, v Mestni občini Murska Sobota, obveščamo, da se zimska služba izvaja z vso razpoložljivo mehanizacijo in kadri, s katerimi razpolaga izvajalec zimske službe, nepretrgoma že od 2.30 ure zjutraj ter, da se na posameznih javnih prometnih površinah nabira sneg, čeprav so bile že očiščene in posipane.

petek, 4. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0002/2013-2 (187)

Datum:

4.1.2013

 

 

 

 

četrtek, 3. Januar 2013

Spoštovane občanke in občani!

Objavljamo informacije in dokumente v povezavi z zaščito pred ambrozijo. Več informacij najdete na spletni strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo.

ponedeljek, 24. December 2012

Mestna občina MurskaSobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN 13831/2012 dne 24. 12. 2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Gledališče Park - sanacija centralnega ogrevanja.

Javni razpis je odprt do 31.1.2013 do 11. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija na tej povezavi.

 

sreda, 19. December 2012

Kurimo tako, da kar najbolj zmanjšamo emisije PM10 in porabo goriva!

petek, 14. December 2012

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

sreda, 12. December 2012

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

3502-0356/2012-2 (187)

Datum:

12.12.2012

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

torek, 11. December 2012

Obveščamo, da je bila na objavljeno prosto uradniško delovno mesto »Svetovalec za Mestni svet Mestne občine Murska Sobota in pravne zadeve«, v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za splošne zadeve, ki je bilo objavljeno dne 26.11.2012, številka objave: 110-0074/2012,  izbrana kandidatka.

Neizbrana kandidata  bosta prejela obvestilo o ne izbiri v osmih dneh od sklenitve pogodbe o zaposlitvi izbrane kandidatke.  

petek, 30. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 30.11.2012 objavila javni razpis: "ureditev mestnega avtobusnega prometa"

sreda, 28. November 2012

Krajevna skupnost Krog in Športno kulturno in turistično društvo Krog organizirata dobrodelno akcijo zbiranja materiala za žrtve zadnjih poplav.

torek, 27. November 2012

Spoštovani,

ponedeljek, 26. November 2012

Na podlagi tretje točke 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja prosto uradniško delovno mesto, za določen čas do 31.5.2014 SVETOVALEC (za mestni svet in pravne zadeve) v Oddelku za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Muska Sobota.

četrtek, 22. November 2012

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev prodajne pogodbe in sicer za zemljišča, parc. št. 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 890/6, 890/9 in 890/10 k.o.113 – Kupšinci ter parc. št. 3524/66 in parc. št. 236/2 k.o. 105 – Murska Sobota. Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

torek, 20. November 2012

Mestna občina Murska Sobota je dne 20.11.2012 objavila javni razpis: PRIPAVA IN NATIS JAVNEGA GLASILA "SOBOŠKE NOVINE".

Javni razpis je odprt do 06.12.2012.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

torek, 20. November 2012

V priponki vam predstavljamo informacijo o ustanovitvi Dnevnega centra za otroke in mladostnike Kekec v Murski Soboti.

 

ponedeljek, 19. November 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in 42/2012) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, javno dražbo za prodajo nepremičnin.

Strani