Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 26. September 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV 3985/2014 z dne 26.9.2014 objavila javni razpis za premet javnega naročila izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa z avtobusom v lasti Mestne občine Murska Sobota na območju Mestne občine Murska Sobota na liniji Rakičan-TC Maximus Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linije.

Razpis je odprt do 7.10.2014 do 11.30 ure.

petek, 26. September 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom ZJN-2 objavila javni razpis  za predmet javneg naročila za vodovodno omrežje v naselju Krog - Plečnikova ul. - 2. faza.

Razpis je odprt do 9.10.2014 do 12. ure.

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

torek, 23. September 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota obvešča volivce, ki bodo na dan glasovanja na lokalnih volitvah , v nedeljo dne 05. oktobra 2014, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, da lahko glasujejo predčasno v torek, dne 30. septembra, v sredo dne 1. oktobra ter v četrtek dne 2. oktobra od 7:00 do 19:00 ure na sedežu občinske volilne komisije v Murski Soboti, Kardoševa 2.

petek, 19. September 2014
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska objavlja liste kandidatov in kandidatur za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Murska Sobota.

 

četrtek, 18. September 2014

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

Vsebina razpisa je objavljena v priponki.

sreda, 10. September 2014

Objavljamo prometni režim obvoza za stanovalce iz ulic: Čopova, Finžgarjeva in Mala Nova v II. fazi gradnje, ki bo trajal od 10.9.2014 – 17.10.2015.

ponedeljek, 8. September 2014

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota

OBVEŠČA

vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti na cesti Panonska in Industrijska ulica

Popolna zapora omenjenih cest

petek, 5. September 2014

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota

OBVEŠČA

vse udeležence v prometu, da bo zaradi priklopa na obstoječe vodovodno omrežje občine Murska Sobota na lokalni cesti Bakovska ulica, dne 7.9.2014

Popolna in delna polovična zapora omenjene ceste

In sicer od 7:00 ure do 14:00 popolna zapora in od 14:00 do 19:00 delna polovična zapora.

ponedeljek, 25. Avgust 2014

Objavljamo obvestilo občinske volilne komisije v zvezi s predčasnim glasovanjem za lokalne volitve 2014 ter navodila v zvezi s spolnimi kvotami za kandidature.

Hkrati vas obveščamo, da lahko do vključno 19. 09.2 014 pregledate ter zahtevate popravke volilnih imenikov za lokalne volitve 2014, ki so razgrnjeni v prostorih Upravne enote Murska Sobota.

sreda, 20. Avgust 2014

Vabljeni k sodelovanju v akciji zbiranja odpadnega papirja, ki bo potekalav petek in soboto 29. in 30. avgusta 2014 pri BTC-ju.

sreda, 13. Avgust 2014

Objavljamo obvestilo Društva za zaščito živali Pomurja o mačkah.

torek, 12. Avgust 2014

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod želežniško progo v Murski Soboti na cesti R3-740/1398 Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota in zaradi ureditve začasnega montažnega krožišča delna zapora vseh voznih pasov omejene ceste.

četrtek, 7. Avgust 2014

Saubermacher-Komunala d.o.o. objavlja cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota. Cene veljajo od 1.8.2014.

sreda, 30. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. a členom ZJN-2 objavila javni razpis za predmet javnega naročila za Ureditev športno rekreacijskega igrišča ob Ledavski ulici v Murski Soboti.

Razpis je odprt do 07.08.2014 do 11. ure.

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

torek, 29. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis za predmet javnega naročila: sanacije občinskih cest v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014.

Javni razpis je odprt do 11. 08. 2014 do 10. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

torek, 22. Julij 2014

Na povezavi LOKALNE VOLITVE 2014  najdete vse potrebne informacije in obrazce za izvedbo lokanih volitev 2014 v Mestni občini Murska Sobota.

torek, 22. Julij 2014

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin posreduje obvestilo o obveznem zatiranju ambrozije. Obvestilo se nahaja v priponki.

torek, 15. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,

torek, 15. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

četrtek, 10. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV2356/2014  dne 10.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK: Nakup opreme za kuhinjo in pralnico.

četrtek, 10. Julij 2014

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v sredo, 23. 7. 2014, s sodelavci poslovala v Murski Soboti.

Pri Varuhu človekovih pravic RS ugotavljamo, da država ni vedno v službi ljudi in ne ščiti skupne javne koristi ter ne zadovoljuje ustrezno potreb in interesov vseh prebivalcev.

Posamezniki in skupine se velikokrat čutijo nemočne pred državnim aparatom in se velikokrat (več) ne znajdejo pri uveljavljanju svojih pravic.

četrtek, 3. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV/2014  dne 3.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKEGA IGRIŠČA OB LENDAVSKI ULICI, V M. SOBOTI

Javni razpis je odprt do 18.07.2014 do 10. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

četrtek, 26. Junij 2014

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero osklenitvi neposredne prodajne pogodbe.

torek, 24. Junij 2014

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta

za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (poslovni objekt)

ponedeljek, 16. Junij 2014

SGP Pomgrad gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da se bo izvajala gradnja vodovodnega omrežja in podhoda za pešce in kolesarje čez železniško progo v Murski Soboti.

petek, 13. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV1730/2014 dne 13.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Rekonstrukcija prezračevanja kuhinje na OŠ III Murska Sobota.

sreda, 11. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV1647/2014  dne 10.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Zamenjava strešne kritine na Enoti Miške, Vrtec Murska Sobota

Javni razpis je odprt do 23.6.2014 do 12. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

ponedeljek, 9. Junij 2014

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja gostinske dejavnosti.

ponedeljek, 9. Junij 2014

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

 

Številka:

3502 – 0212/2014-1(183)

Datum:

09.06.2014

 

 

 

 

 

ponedeljek, 9. Junij 2014

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

Strani