Javne objave

ponedeljek, 22. December 2014

OBVESTILO

Mestna uprava Mestne občine Murska  Sobota bo v sredo, 24.12., in v sredo, 31.12., zaključila s svojim delom ob 13. uri.

Prosimo za razumevanje. 

ponedeljek, 15. December 2014

P O Z I V

ŽUPANA ALEKSANDRA JEVŠKA

za predloge za  »Naj prostovoljca v letu 2014«

Tudi v letu 2014 je bilo v naši občini veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so si vsak na svoj način prizadevali na področju prostovoljstva.  

četrtek, 4. December 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju objavila javni razpis za predmet: izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linij.

Razpis je odprt do 14.1.2015 do 11.30 ure.

Vsebino razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

sreda, 19. November 2014

Mestna občina Murska Sobota na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E in 40/12-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja

javni natečaj

za položaj direktorja

MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

ponedeljek, 17. November 2014

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije  seznanja rejce oz. imetnike prežvekovalcev  z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi, v zvezi s pojavom Bolezni modrikastega jezika na Madžarskem v kraju Godre, v regiji Baranya (WGS N46,275477, E18,001586) in določitvi 50 kilometrskega ogroženega pasu, ki sega tudi na območje Republike Slovenije.

petek, 14. November 2014

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS

za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku

torek, 4. November 2014

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)

sreda, 22. Oktober 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota objavlja izide glasovanja za člane sveta mestne četrti Partizan.

sreda, 22. Oktober 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota objavlja izide glasovanja za župana Mestne občine Murska Sobota, na volitvah dne 19. oktobra 2014.

četrtek, 9. Oktober 2014

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA

OBVESTILO!

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota sporoča, da bo predčasno glasovanje za volivce, ki bodo v nedeljo, dne 19. oktobra 2014 odsotni iz kraja prebivališča, za drugi krog volitev za župana ter predčasno glasovanje za ponovne volitve članov sveta Mestne četrti Partizan potekalo

 

četrtek, 9. Oktober 2014

Občinska volilna komisija objavlja sklep o razveljavitvi glasovanja za člane Mestne četrti Partizan v drugi volilni enoti in o razpisu ponovnih volitev, ki se bodo opravile hkrati z volitvami v drugem krogu volitev za župana.

Občinska volilna komisija objavlja  seznam kandidatur za ponovne volitve članov sveta mestne četrti Partizan.

četrtek, 9. Oktober 2014

Občinska volilna komisija ter posebna občinska volilna komisija objavljata rezultate lokalnih volitev 2014.

sreda, 8. Oktober 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju objavila javni razpis za predmet: zavarovanje premoženja Mestne občine Murska Sobota, osnovnih šol Mestne občine Murska Sobota ter vrtca Murska Sobota.

 

Razpis je odprt do 24.11.2014 do 10.ure.

Vsebina razpisa in razpisana dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

sreda, 1. Oktober 2014

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo, Mestna občina Murska Sobota pristopa k popisu škode na stvareh (stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ipd.), ki so jo v času med 12.09. in 16.09.2014 povzročile poplave.

torek, 30. September 2014

V Energiji plus d.o.o. sočustvujemo z vsemi, ki so utrpeli škodo in jim želimo priskočiti na pomoč. Vsem našim gospodinjskim kupcem, ki so v septembrskih poplavah utrpeli škodo, bomo odobrili finančni popust za obračunano električno energijo v višini 50,00 EUR.

ponedeljek, 29. September 2014

Skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu.

petek, 26. September 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV 3985/2014 z dne 26.9.2014 objavila javni razpis za premet javnega naročila izvajanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa z avtobusom v lasti Mestne občine Murska Sobota na območju Mestne občine Murska Sobota na liniji Rakičan-TC Maximus Murska Sobota z možnostjo spremembe znotraj linije.

Razpis je odprt do 7.10.2014 do 11.30 ure.

petek, 26. September 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom ZJN-2 objavila javni razpis  za predmet javneg naročila za vodovodno omrežje v naselju Krog - Plečnikova ul. - 2. faza.

Razpis je odprt do 9.10.2014 do 12. ure.

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

torek, 23. September 2014

Občinska volilna komisija Mestne občine Murska Sobota obvešča volivce, ki bodo na dan glasovanja na lokalnih volitvah , v nedeljo dne 05. oktobra 2014, odsotni iz kraja stalnega prebivališča, da lahko glasujejo predčasno v torek, dne 30. septembra, v sredo dne 1. oktobra ter v četrtek dne 2. oktobra od 7:00 do 19:00 ure na sedežu občinske volilne komisije v Murski Soboti, Kardoševa 2.

petek, 19. September 2014
Občinska volilna komisija Mestne občine Murska objavlja liste kandidatov in kandidatur za lokalne volitve 2014 v Mestni občini Murska Sobota.

 

četrtek, 18. September 2014

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

Vsebina razpisa je objavljena v priponki.

sreda, 10. September 2014

Objavljamo prometni režim obvoza za stanovalce iz ulic: Čopova, Finžgarjeva in Mala Nova v II. fazi gradnje, ki bo trajal od 10.9.2014 – 17.10.2015.

ponedeljek, 8. September 2014

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota

OBVEŠČA

vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti na cesti Panonska in Industrijska ulica

Popolna zapora omenjenih cest

petek, 5. September 2014

SGP Pomgrad - gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota

OBVEŠČA

vse udeležence v prometu, da bo zaradi priklopa na obstoječe vodovodno omrežje občine Murska Sobota na lokalni cesti Bakovska ulica, dne 7.9.2014

Popolna in delna polovična zapora omenjene ceste

In sicer od 7:00 ure do 14:00 popolna zapora in od 14:00 do 19:00 delna polovična zapora.

ponedeljek, 25. Avgust 2014

Objavljamo obvestilo občinske volilne komisije v zvezi s predčasnim glasovanjem za lokalne volitve 2014 ter navodila v zvezi s spolnimi kvotami za kandidature.

Hkrati vas obveščamo, da lahko do vključno 19. 09.2 014 pregledate ter zahtevate popravke volilnih imenikov za lokalne volitve 2014, ki so razgrnjeni v prostorih Upravne enote Murska Sobota.

sreda, 20. Avgust 2014

Vabljeni k sodelovanju v akciji zbiranja odpadnega papirja, ki bo potekalav petek in soboto 29. in 30. avgusta 2014 pri BTC-ju.

sreda, 13. Avgust 2014

Objavljamo obvestilo Društva za zaščito živali Pomurja o mačkah.

torek, 12. Avgust 2014

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod želežniško progo v Murski Soboti na cesti R3-740/1398 Murska Sobota (Gaj) - Murska Sobota in zaradi ureditve začasnega montažnega krožišča delna zapora vseh voznih pasov omejene ceste.

četrtek, 7. Avgust 2014

Saubermacher-Komunala d.o.o. objavlja cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota. Cene veljajo od 1.8.2014.

sreda, 30. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. a členom ZJN-2 objavila javni razpis za predmet javnega naročila za Ureditev športno rekreacijskega igrišča ob Ledavski ulici v Murski Soboti.

Razpis je odprt do 07.08.2014 do 11. ure.

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi.

Strani