Javne objave

torek, 22. Julij 2014

Na povezavi LOKALNE VOLITVE 2014  najdete vse potrebne informacije in obrazce za izvedbo lokanih volitev 2014 v Mestni občini Murska Sobota.

torek, 22. Julij 2014

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin posreduje obvestilo o obveznem zatiranju ambrozije. Obvestilo se nahaja v priponki.

torek, 15. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014,

torek, 15. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010 in 75/2012), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2014, javno dražbo za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota.

četrtek, 10. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV2356/2014  dne 10.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK: Nakup opreme za kuhinjo in pralnico.

četrtek, 10. Julij 2014

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo v sredo, 23. 7. 2014, s sodelavci poslovala v Murski Soboti.

Pri Varuhu človekovih pravic RS ugotavljamo, da država ni vedno v službi ljudi in ne ščiti skupne javne koristi ter ne zadovoljuje ustrezno potreb in interesov vseh prebivalcev.

Posamezniki in skupine se velikokrat čutijo nemočne pred državnim aparatom in se velikokrat (več) ne znajdejo pri uveljavljanju svojih pravic.

četrtek, 3. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV/2014  dne 3.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKEGA IGRIŠČA OB LENDAVSKI ULICI, V M. SOBOTI

Javni razpis je odprt do 18.07.2014 do 10. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

četrtek, 26. Junij 2014

Na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero osklenitvi neposredne prodajne pogodbe.

torek, 24. Junij 2014

SKLEP

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta

za del območja obrtne cone Murska Sobota - sever (poslovni objekt)

ponedeljek, 16. Junij 2014

SGP Pomgrad gradnje d.o.o., Bakovska 31, Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da se bo izvajala gradnja vodovodnega omrežja in podhoda za pešce in kolesarje čez železniško progo v Murski Soboti.

petek, 13. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV1730/2014 dne 13.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Rekonstrukcija prezračevanja kuhinje na OŠ III Murska Sobota.

sreda, 11. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV1647/2014  dne 10.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Zamenjava strešne kritine na Enoti Miške, Vrtec Murska Sobota

Javni razpis je odprt do 23.6.2014 do 12. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

ponedeljek, 9. Junij 2014

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja gostinske dejavnosti.

ponedeljek, 9. Junij 2014

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

 

Številka:

3502 – 0212/2014-1(183)

Datum:

09.06.2014

 

 

 

 

 

ponedeljek, 9. Junij 2014

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

sreda, 4. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN6295/2014 dne 4.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enote: Enota Ringa raja, Enota Miške, Enota Veverička in Enota Romano, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

torek, 27. Maj 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 27.05.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: NABAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt SI-HU REŠUJMO SKUPAJ.

 

sreda, 21. Maj 2014

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

 

 

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

sreda, 21. Maj 2014

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec (za Mestni svet in splošne zadeve), za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, v Oddelku za splošne zadeve Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen dne 1.4.2014, pod številko: 110-0028/2014, izbrana kandidatka. 

sreda, 14. Maj 2014

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 767 otrok iz Pomurja.

sreda, 30. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 30.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: UREJANJE MIRUJOČEGA PROMETA PARK & RIDE SISTEM NA PARKIRIŠČU PRI BOLNIŠNICI V RAKIČANU.

sreda, 23. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 23.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: NAKUP MESTNEGA MIZKOPODNEGA AVTOBUSA Z NIZKIMI EMISIJAMI.

petek, 18. April 2014

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota objavlja javni razpis za dodelitev neprofitni stanovanj v najem.

sreda, 16. April 2014

V Soboških novinah z dne 15.4.2014 je objavljen razpis za podelitev priznanj Mestne občine Murska Sobota v letu 2014. Predloge z utemeljitvijo je do SREDE 14.5.2014 potrebno vložiti na vložišču mestne uprave oziroma jih do izteka roka poslati s pošto.

četrtek, 3. April 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju dne 03.04.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: OPREMA (IKT) ZA AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE KOLES

sreda, 2. April 2014

Mladinski svet Slovenije letos dvanajstič zapored razpisuje natečaj, s katerim bo izbiral najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte minulega leta, zato se ponovno na vas obračamo s pozivom, da svoje prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske projekte prijavite v naš natečaj. Po izteku natečaja bomo podelili nazive Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v treh starostnih kategorijah (do 19, 20 – 30 in nad 30 let), Naj mladinski voditelj oz.

torek, 1. April 2014

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC (za Metni svet  in splošne zadeve) M/Ž

v Oddelku za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

torek, 25. Marec 2014

Objavljamo pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:

ponedeljek, 10. Februar 2014

Mestna občina Murska Sobota je dne 07.02.2014 v Uradnem listu RS 10/2014 objavila javni razpis podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 3. Februar 2014

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja do 31. maja potekala akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov na vseh veterinarskih postajah v Pomurju.

Strani