Javne objave

torek, 1. April 2014

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

VIŠJI SVETOVALEC (za Metni svet  in splošne zadeve) M/Ž

v Oddelku za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

torek, 25. Marec 2014

Objavljamo pogoje za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament:

ponedeljek, 10. Februar 2014

Mestna občina Murska Sobota je dne 07.02.2014 v Uradnem listu RS 10/2014 objavila javni razpis podelitev koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

ponedeljek, 3. Februar 2014

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da bo od 1. februarja do 31. maja potekala akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov na vseh veterinarskih postajah v Pomurju.

torek, 21. Januar 2014

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu in začasni uporabi zemljišč, za namen izvajanja kmetijske obdelave je dostopna na spodnji povezavi.

torek, 7. Januar 2014

V priponki objavljamo naročilnico za kosovne odpadke za leto 2014 za občane Mestne občine Murska Sobota.

torek, 7. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 07.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Ureditev hodnika za pešce in kolesarskega prometa na delu Cankarjeve ulice, v M.Soboti

ponedeljek, 6. Januar 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 06.01.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: OBNOVA SEKUNDARNEGA VODOVODA CANKARJEVA ULICA - 1. DEL

četrtek, 2. Januar 2014

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za avtobusno postajo v Murski Soboti

petek, 27. December 2013

Mestna občina Murska Sobota vse udeležence v prometu obvešča, da bo zaradi prireditve "Silvestrovanja" dne 31. decembra 2013 od 20:00 ure do 1. januarja 2014 do 6:00 ure popolna zapora državne ceste R2-441 odsek Murska Sobota - Gederovci v mestu Murska Sobota. Obvoz bo urejen z ustrezno prometno signalizacijo.

Mestna uprava

torek, 24. December 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju dne 24.12.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: DOBAVO HIDRAVLIČNE AVTOLESTVE NA TOVORNEM VOZILU; OP SI-HU 2007-2013; Projekt  SI-HU REŠUJMO SKUPAJ.

 

ponedeljek, 23. December 2013

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja MOMS poziva vse občane, politične stranke ter druge organizacije občanov, da podajo predloge za imenovanje članov občinske volilne komisije ter njihovih namestnikov.

petek, 13. December 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju  dne 13.12.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA.

torek, 3. December 2013

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča

ponedeljek, 2. December 2013

Spoštovani,

prijavite se k prejemanju E-računa podjetja Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, 9000 Murska Sobota in sodelujte v nagradni igri E-račun v vsak dom.

V nagradni igri, ki bo potekala od 1.12.2013 do 31.1.2014 lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki:

ponedeljek, 2. December 2013

Dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah

zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod

(stanovanjska gradnja)

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB

V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

 

ponedeljek, 18. November 2013

MESTNI SVET

Številka: 430-0043/2013-16

Datum: 18.11.2013

Na podlagi 19. člena Zakona  o medijih  (Uradni list RS, št. 110/06- UPB, 69/06-ZOIPub, 36/08- ZPOmK-1, 77/10- ZSFCJA, 87/11- ZavMS in 47/12) ter 11. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/13-UPB) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota objavlja

petek, 15. November 2013

Mestna občina Murska Sobota je v Soboških novinah št. 127. objavila Razpis za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.  Nagrade bodo podeljene na osrednji občinski slovesnoti ob slovenskem kulturnem prazniku februarja 2014.

Razpis je odprt do 16. decembra 2013.

petek, 15. November 2013

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN14579/2013 dne 15.11.2013 objavila javni razpis za predmet javnega naročila IZVAJANJE MESTNEGA AVTOBUSNEGA PROMETA V OBMOČJU OBČINE MURSKA SOBOTA.

petek, 8. November 2013

Na podlagi 20. člena Zakona o Javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09) in Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 (78/13 popr.)) Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo položaja: direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota

torek, 29. Oktober 2013

V Zavodu Korak naprej Murska Sobota so pripravili akcijo zbiranja rabljenih oblačil, s katero želijo prispevati k ozaveščanju javnosti o pozitivnih učinkih na okolje in prispevati k bolj čistemu okolju. Mesečno v  zavodu pripravijo dobrodelno akcijo, kjer posredujejo oblačila socialno najbolj ogroženim. Zaradi trenutnega stanja v naši državi se k njim zateče čedalje več ljudi, predvsem otrok.

torek, 22. Oktober 2013

ponedeljek, 21. Oktober 2013

četrtek, 17. Oktober 2013

Gradbeni inštitut ZRMK zbira prijave za ogled stavb v okviru projekta »Skoraj ničenergijske hiše: Že danes obiščite hiše prihodnosti«.

sreda, 9. Oktober 2013

Podjetje Saubermacher Komunala objavlja NAROČILNICO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV IZ INDIVIDUALNIH STANOVANJSKIH HIŠ V LETU 2013.

torek, 8. Oktober 2013

Center za socialno delo Murska Sobota objavlja obvestilo o namenski porabi sredstev pri prejemanju izrednih denarnih socialnih pomoči.

torek, 8. Oktober 2013

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota obvešča, da se bo cepljenje proti sezonski gripi začelo v ponedeljek, dne 07.10.2013.

torek, 24. September 2013

Informacijska točka Europe Direct Murska Sobota (Zavod PIP) bo v sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota ob evropskem dnevu jezikov izvedla dogodek Pogovori se z menoj. Dijaki bodo v središču Murske Sobote in Trgovskem centru Maximus ljudi spodbujali v pogovor v tujem jeziku.

torek, 24. September 2013

Mestna občina Murska Sobota tudi letos prireja dogodek ob koncu leta, Silvestrovanje na prostem. K sodelovanju vabimo glasbene skupine, ki se s svojo glasbo želijo predstaviti širši publiki.

ponedeljek, 23. September 2013

Na podlagi 34.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10 in 75/12) in 40.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo rabljenih kovinskih stopnic (3 kosi).

Strani