Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

torek, 8. December 2015

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 7. December 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

ponedeljek, 7. December 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

četrtek, 3. December 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovičnih zaporah Gregorčičeve ulice v Murski Soboti zaradi izvajanja sanacijskih del asfaltnega vozišča omenjene ulice in sicer v času:

od ponedeljka 07.12.2015 od 7:00 ure do četrtka 24.12.2015 do 20:00 ure

Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo

Hvala za razumevanje.

petek, 27. November 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 25. November 2015

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST OB REFERENDUMSKI KAMPANJI OB ZAKONODAJNEM REFERENDUMU O ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH

četrtek, 19. November 2015

SPREMEMBA PRI JAVNEM ZBIRANJU PONUDB ZA NAJEM OGLAŠEVALSKEGA PROSTORA V JAVNEM GLASILU MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA »SOBOŠKE NOVINE«

četrtek, 19. November 2015

POZIV ŽUPANA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA
k podaji predlogov za podelitev naziva »Naj prostovoljec v letu 2015«

Tudi v letu 2015 je bilo v Mestni občini Murska Sobota veliko posameznikov, društev in organizacij, ki so vidno delovali na področju prostovoljstva.

Zato pozivam vse organizacije, društva, zavode, občanke in občane, da podajo predloge za podelitev županovih priznanj prostovoljcem, za katere menite, da so bili v letu 2015 najbolj uspešni, požrtvovalni in predani izvajanju prostovoljnega dela.

petek, 6. November 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/2013), Mestna občina Murska Sobota objavlja

petek, 6. November 2015

V času pred martinovim in po njem (od 6. do 15. novembra) bo na slovenskih cestah, v lokalih in trgovinah ponovno potekala akcija "0,0 Šofer - trezna odločitev" z namenom osveščanja javnosti o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in sloga vožnje, zato pomenijo večje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Več informacij najdete v priloženem sporočilu za javnost Ministrstva za zdravje.

torek, 3. November 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo prodajo 4 stanovanj po metodi neposredne pogodbe, eno stanovanje se  nahaja tudi v Murski Soboti.  

Prodaja stanovanj bo dne 3. 11. 2015 objavljena na spletnih straneh MNZ in policije. Prodaja bo izvedena dne 23. 11. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

torek, 27. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN/2015 dne 27.10.2015 objavila javni razpis za predmet: Dobava električne energije za Mestno občino Murska Sobota ter po pooblastilu za javne zavode in ustanove, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota za leta 2016,2017,2018 in 2019.

ponedeljek, 26. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno uporabo. Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v brezplačno uporabo v stavbi na naslovu Murska Sobota, Slovenska ulica 41.

petek, 23. Oktober 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi DOKONČANJA vseh gradbenih del na izgradnji cest v sklopu PODVOZA v Murski Soboti PODALJŠANJE popolne zapore Ulice Plese od križišča Panonske ulice do križišča z Industrijsko ulico do 15.11.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 16. Oktober 2015

Na podlagi 48. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi oziroma oddaji v najem poslovnih prostorov, prvenstveno za namen opravljanja dejavnosti na področju športa.

četrtek, 15. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 23.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Uradni list RS, št.

sreda, 14. Oktober 2015

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015

Priložen kupon odrežite in vnovčite na veterinarski postaji.

 

ponedeljek, 12. Oktober 2015

Svetovalnica za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

sreda, 30. September 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo ponovno javno dražbo za prodajo 6 stanovanj.

sreda, 30. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča o naslednjih popolnih in delnih zaporah prometazaradi izvedbe zaključnih gradbenih del na izgradnji PODVOZA v Murski Soboti.

ponedeljek, 28. September 2015

osnutek za javno razgrnitev

petek, 25. September 2015

Delavnica za širšo javnost »UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI« pod okriljem projekta »GoForMura« bo potekala v hotelu Elizabeta v Lendavi, 13.-14. oktobra 2015.

sreda, 23. September 2015

V Soboških novinah napovedana okrogla miza o turizmu na dan 28.9.2015 ob 17.00  je zaradi objektivnih razlogov odpovedana.

 

četrtek, 17. September 2015

S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center).

četrtek, 17. September 2015

Mestna občina Murska Sobota razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji : Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti.

torek, 15. September 2015

SGP Pomgrad d.d. obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi dokončanja del na izgradnji krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA GREGORČIČEVE ULICE do križišča s Slomškovo ulico v Murski Soboti in sicer v času od 16.9.2015 do 30.10.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

četrtek, 3. September 2015

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Strani