Javne objave

ponedeljek, 17. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovični zapori Industrijske ulice v območju križišča z Ulico ob progi.

petek, 14. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo in sicer:  do torka 01.09.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 14. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 12. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 10. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

četrtek, 6. Avgust 2015

javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5

RATING
ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING
RATNIK OTO s.p.,

Šercerjevo naselje 18
9000 Murska Sobota
tel./fax ( 02) 535 – 1670, E-mail OTO.RATNIK@SIOL.NET, WWW.RATING-SP.SI

*

naročnik in investitor:

četrtek, 6. Avgust 2015

Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

četrtek, 30. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d. , Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA pešce in kolesarje, da se od sobote 01.08.2015 od 7:00 ure dalje ukinja prehod čez železniško progo in možnost dostopa do pokopališča preko novo zgrajenega podvoza pri Lesnini. Prehod čez železniško progo se ukinja zaradi izgradnje železniškega tira in postaje Murska Sobota. Dostop do pokopališča, Lesnine in OŠ III bo mogoč na relaciji : Gregorčičeva ulica – Cankarjeva ulica – Mladinska ulica – Trstenjakova ulica oz.

ponedeljek, 27. Julij 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 27. Julij 2015

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 23. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o popolni zapori križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo in sicer v času: od ponedeljka 27.07.2015 do ponedeljka 10.08.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 17. Julij 2015

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine parc. št. 539/57 k.o. Nemčavci, za namen začasne ureditve skladiščnih prostorov in uporabe za namen rednega poslovanja poslovnega in trgivskega objekta Nemčavci 69, za določen čas enega leta.

ponedeljek, 13. Julij 2015

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnine v lasti mestne občine in sicer parkirnih mest št. 3, 6, 15 in 21 v kletni etaži stavbe Pokrajinske in študijske knjižnice, na naslovu Zvezna ulica 10, Murska Sobota za namen parkiranja osebnih vozil, za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.

torek, 7. Julij 2015

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

petek, 3. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti na cesti R3-740 / 1398 Murska Sobota (Gaj) – Murska Sobota, POPOLNA ZAPORA BAKOVSKE ULICE in ZAČASNE OBVOZNE CESTE OB PODVOZU na območju križanja s Cankarjevo ulico.

četrtek, 2. Julij 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV/2015 dne 2.7.2015 objavila javni razpis za predmet Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.

torek, 30. Junij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovičnih zaporah Gregorčičeve ulice v Murski Soboti zaradi izvajanja sanacijskih del vozišča omenjene ulice in sicer v času : od torka 30.06.2015 od 7:00 ure do srede 1.07.2015 do 20:00 ure Sanacija vozišča se bo izvedla zaradi spremembe obvoza prometa po Gregorčičevi ulici za potrebe izvedbe podvoza. Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo. Hvala za razumevanje. S spoštovanjem in pozdravi!

sobota, 27. Junij 2015

Obveščamo vas, da bo ulična predstava za družinsko občinstvo Theatre KOROLEVSKI GIRAFE, ki bi morala biti danes ob 20. uri na ploščadi pred gradom, zaradi padavin prestavljena v dvorano gledališča Park.

Ostale prireditve v sklopu festivala Soboški dnevi bodo potekale nemoteno.

petek, 26. Junij 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

petek, 26. Junij 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

petek, 26. Junij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti na cesti R3-740 / 1398 Murska Sobota (Gaj) – Murska Sobota, POPOLNA ZAPORA BAKOVSKE ULICE na območju križanja s Cankarjevo ulico.

petek, 19. Junij 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV3711/2015  dne 19.6.2015 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini Murska Sobota v šolskem letu 2015/2016.

Javni razpis je odprt do 7.7.2015 do 12. ure.

ponedeljek, 15. Junij 2015

dopolnjen osnutek – za javno razgrnitev

četrtek, 11. Junij 2015

SGP Pomgrad d.d. , Bakovska 31, 9000 Murska Sobota  OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podhoda pod železniško progo v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA dela pločnika občinske ceste Bakovska ulica v območju novozgrajenega podhoda za pešce na križanju s Trstenjakovo ulico.

četrtek, 11. Junij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti podaljšanje že obstoječe popolne zapore dela Cankarjeve ulice od začasnega montažnega križišča do križišča z Mladinsko ulico in sicer do 30.6.2015.

petek, 5. Junij 2015

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 ¬– uradno prečiščeno besedilo in 49/10) izdajam S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovino HOFER ob Kroški ulici v Murski Soboti.

sreda, 3. Junij 2015

POVABILO k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v strategijo lokalnega razvoja LAS Goričko za programsko obdobje 2014-2020.

Več o povabilu si lahko preberete TUKAJ (povezava na spletno stran LAS Goričko: http://www.las-goricko.si/las-2020-clld/))

torek, 2. Junij 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu Zakonom o javnem naročanju pod oznako NMV3222/2015 z dne 2.6.2015 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Grafična priprava, tisk in distribucija javnega glasila "Soboške novine".

Javni razpis je odprt do 16.6.2015 do 11. ure.

Razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

ponedeljek, 1. Junij 2015

Med 1. in 6. junijem bo v Republiki Sloveniji četrto leto zapored potekala mednarodna vojaška vaja Adriatic Strike, na kateri bo Slovenska vojska (SV) v sodelovanju z zavezniškimi državami in ob podpori vojaškega letalstva izvedla usposabljanje usmerjevalcev združenega ognja.

sreda, 27. Maj 2015

V MURSKI SOBOTI POSTAVLJENA ZBIRALNIKA ZA ZBIRANJE MANJŠIH ODPADNIH ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH ODPADKOV TER ODPADNIH BATERIJ

Strani