Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

petek, 13. Maj 2016

Dokumenti so v spodnjih prilogah.

torek, 10. Maj 2016

Biotehniška šola Rakičan obvešča zainteresirano javnost in občane Mestne občine Murska Sobota o izvedbi testiranja škropilnih naprav.

Več informacij v priponki.

ponedeljek, 9. Maj 2016

Mestna občina
Murska Sobota

petek, 6. Maj 2016

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava,  UE G. Radgona in UE Ljutomer).

torek, 3. Maj 2016

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

torek, 26. April 2016

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja športne dejavnosti – izvedbe treningov ter pripravljalnih in prijateljskih nogometnih tekem v obdobju od 11.6.2016 do 31.7.2016. V najem se dajejo prostori in površine športnega kompleksa Fazanerija, parc. št. 12 in parc. št. 13, k.o. 105-Murska Sobota, na naslovu Kopališka 45, Murska Sobota. 

četrtek, 21. April 2016

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 19. April 2016

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja javni razpis za za sofinanciranje programov v letu 2016 na področjih socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. 

ponedeljek, 18. April 2016

Mestna občina
Murska Sobota

petek, 15. April 2016

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so:

 

petek, 15. April 2016

JAVNO POVABILO

za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2016«,

v času od 24. junija do 1. julija 2016

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota vabi vse zainteresirane ponudnike za predložitev ponudb za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi

»Festival Soboški dnevi 2016«.

 

četrtek, 14. April 2016

Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (Uradni list RS, št. 78/04, 134/2004 – obvezna razlaga odloka, 70/05, 75/06, 11/13 in 1/16) Mestna občina Murska Sobota - Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

r a z p i s u j e    delovno mesto

torek, 12. April 2016

Zaradi nemotenega delovanja čistilne naprave v mestnem parku, je potrebno pred njenim zagonom dno vodne površine očistiti vsega mulja oziroma ostankov listja. 

sreda, 6. April 2016

Drevesa bodo sodelavci Komunale odstranjevali v četrtek, 7. aprila 2016.

torek, 29. Marec 2016

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016 objavila Javni razpis za izbiro investicijskih projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.

Razpis je odprt do 29. 4. 2016

Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno posredovati tudi elektronsko (v Wordovem dokumentu) na naslov: darja.potocnik@muska-sobota.si

 

torek, 29. Marec 2016

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016 objavila Javni razpis za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.

Rok za oddajo vlog je 29. 4. 2016.

Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno posredovati tudi elektronsko (v Wordovem dokumentu) na naslov: darja.potocnik@muska-sobota.si

 

torek, 29. Marec 2016

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu RS št. 22/2016 z dne 25. 3. 2016 objavila Javni razpis za izbiro kulturnih programov, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota.

Razpis je odprt do 4. 5. 2016

Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno posredovati tudi elektronsko (v Wordovem dokumentu) na naslov: darja.potocnik@muska-sobota.si

torek, 29. Marec 2016

Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2016 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci - pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu  2016 na območju Mestne občine Murska Sobota  na področju mladine.

torek, 29. Marec 2016

Mestna občina Murska Sobota objavja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2016

Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na tej povezavi.

petek, 25. Marec 2016

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju dne 25.3.2016 objavil javni razpis za predmet: izdelava celostne prometne strategije Mestne občine Murska Sobota pod št. NMV1962/2016.

 

Javni razpis je odprt do 12.4.2016 do 12. ure.

Razpis z razpisno dokumentacijo je objavljen na tej povezavi.

sreda, 16. Marec 2016

Slovenska vojska bo danes v sredo, 16. marca izvajala usposabljanja v okolici vojašnice v Murski Soboti (vadišče Berek) med 10.00 in 13.00 uro. Usposabljanje bo izvedeno z moštvom in prileti ter odleti helikopterjev Slovenske vojske na omenjeni lokaciji. 

sreda, 16. Marec 2016

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku VIŠJI SVETOVALEC M/Ž (za premoženjsko pravne zadeve)

torek, 8. Marec 2016

Družba Petrol d.d., Ljubljana oddaja v najem poslovni prostor – neopremljeno avtopralnico v sklopu bencinskega servisa Murska Sobota – Tišinska jug.

Več o samih pogojih najdete na povezavi: http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/najem-poslovnih-prostorov

ponedeljek, 7. Marec 2016

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 18. Februar 2016

S 1. marcem 2016 zapiramo zbirni center za ločeno zbiranje frakcij na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti. Preselili ga bomo na Obrtno ulici 40 v Murski Soboti (pri nekdanjem Merkurju, ob novi samopostrežni avtopralnici).

sreda, 17. Februar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 9. Februar 2016

Številka : 711-0003/2016-2 (500)

Datum: 9.2.2016

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

torek, 2. Februar 2016

Mestna občina Murska Sobota objavlja dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota

petek, 22. Januar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 18. Januar 2016

Številka : 711-0046/2015-2 (187)

Datum: 18.1.2016

 

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

 

Več v prilogi...

Strani