Javne objave

petek, 6. November 2015

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine (Uradni list RS, št. 11/2013), Mestna občina Murska Sobota objavlja

petek, 6. November 2015

V času pred martinovim in po njem (od 6. do 15. novembra) bo na slovenskih cestah, v lokalih in trgovinah ponovno potekala akcija "0,0 Šofer - trezna odločitev" z namenom osveščanja javnosti o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi. Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo vozniških sposobnosti in sloga vožnje, zato pomenijo večje tveganje za nastanek prometne nesreče.

Več informacij najdete v priloženem sporočilu za javnost Ministrstva za zdravje.

torek, 3. November 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo prodajo 4 stanovanj po metodi neposredne pogodbe, eno stanovanje se  nahaja tudi v Murski Soboti.  

Prodaja stanovanj bo dne 3. 11. 2015 objavljena na spletnih straneh MNZ in policije. Prodaja bo izvedena dne 23. 11. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

torek, 27. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN/2015 dne 27.10.2015 objavila javni razpis za predmet: Dobava električne energije za Mestno občino Murska Sobota ter po pooblastilu za javne zavode in ustanove, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Murska Sobota za leta 2016,2017,2018 in 2019.

ponedeljek, 26. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja Javni poziv za oddajo prostorov v brezplačno uporabo. Predmet javnega poziva je oddaja prostorov v brezplačno uporabo v stavbi na naslovu Murska Sobota, Slovenska ulica 41.

petek, 23. Oktober 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi DOKONČANJA vseh gradbenih del na izgradnji cest v sklopu PODVOZA v Murski Soboti PODALJŠANJE popolne zapore Ulice Plese od križišča Panonske ulice do križišča z Industrijsko ulico do 15.11.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 16. Oktober 2015

Na podlagi 48. in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi oziroma oddaji v najem poslovnih prostorov, prvenstveno za namen opravljanja dejavnosti na področju športa.

četrtek, 15. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 23.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Uradni list RS, št.

sreda, 14. Oktober 2015

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015

Priložen kupon odrežite in vnovčite na veterinarski postaji.

 

ponedeljek, 12. Oktober 2015

Svetovalnica za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

sreda, 30. September 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo ponovno javno dražbo za prodajo 6 stanovanj.

sreda, 30. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča o naslednjih popolnih in delnih zaporah prometazaradi izvedbe zaključnih gradbenih del na izgradnji PODVOZA v Murski Soboti.

ponedeljek, 28. September 2015

osnutek za javno razgrnitev

petek, 25. September 2015

Delavnica za širšo javnost »UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI« pod okriljem projekta »GoForMura« bo potekala v hotelu Elizabeta v Lendavi, 13.-14. oktobra 2015.

sreda, 23. September 2015

V Soboških novinah napovedana okrogla miza o turizmu na dan 28.9.2015 ob 17.00  je zaradi objektivnih razlogov odpovedana.

 

četrtek, 17. September 2015

S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center).

četrtek, 17. September 2015

Mestna občina Murska Sobota razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji : Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti.

torek, 15. September 2015

SGP Pomgrad d.d. obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi dokončanja del na izgradnji krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA GREGORČIČEVE ULICE do križišča s Slomškovo ulico v Murski Soboti in sicer v času od 16.9.2015 do 30.10.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

četrtek, 3. September 2015

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 3. September 2015

Objavljamo sporočilo za javnost Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa: RAVNANJE VOZNIKOV NA KROŽNIH KRIŽIŠČIH

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5526/2015 dne 3.9.2015 objavila javni razpis za predmet: Športno rekreacijski center Polana.

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 11. ure.

Dokumentacija za pripravo ponudbe je na tej povezavi.

sreda, 2. September 2015

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) že vrsto let nudimo pravno svetovanje nevladnim organizacijam. Pomoč obsega široko paleto nasvetov od ustanovitve, oblikovanja in sprememb notranjih aktov, delovnopravnih vprašanj do prenehanja delovanja.

torek, 1. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota obvešča vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

ponedeljek, 31. Avgust 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo 8 stanovanj in ene stanovanjske stavbe, od katerih je eno stanovanje v Murski Soboti, Lendavska ulica 19B. 

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani MNZ in policije.

Javna dražba bo dne 23 9. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

sreda, 26. Avgust 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5327/2015 dne 26.8.2015 objavila javni razpis za predmet Sanacija strešne kritine na športni dvorani OŠ III Murska Sobota.

 

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na tej povezavi.

torek, 25. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA CANKARJEVE in GREGORČIČEVE ULICE v Murski Soboti in sicer v času od srede 26.8.2015 do torka 15.9.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

 

ponedeljek, 24. Avgust 2015

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;

Trzin, IOC, Blatnica 1;

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;

Gornja Radgona, Partizanska 9a;

Strani