Javne objave

četrtek, 15. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o nagradah ob kulturnem prazniku (Uradni list RS, št. 1/96, 137/06 in 105/12) objavlja RAZPIS za podelitev nagrad ob slovenskem kulturnem prazniku.

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina Murska Sobota objavlja na podlagi 23.člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, Uradni list RS, št.

sreda, 14. Oktober 2015

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK

20 % popust pri ceni storitve

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015

Priložen kupon odrežite in vnovčite na veterinarski postaji.

 

ponedeljek, 12. Oktober 2015

Svetovalnica za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja.

sreda, 30. September 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo ponovno javno dražbo za prodajo 6 stanovanj.

sreda, 30. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča o naslednjih popolnih in delnih zaporah prometazaradi izvedbe zaključnih gradbenih del na izgradnji PODVOZA v Murski Soboti.

ponedeljek, 28. September 2015

osnutek za javno razgrnitev

petek, 25. September 2015

Delavnica za širšo javnost »UPRAVLJANJE Z IZBRANIMI GOZDNIMI OBMOČJI NATURA 2000 OB MURI« pod okriljem projekta »GoForMura« bo potekala v hotelu Elizabeta v Lendavi, 13.-14. oktobra 2015.

sreda, 23. September 2015

V Soboških novinah napovedana okrogla miza o turizmu na dan 28.9.2015 ob 17.00  je zaradi objektivnih razlogov odpovedana.

 

četrtek, 17. September 2015

S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center).

četrtek, 17. September 2015

Mestna občina Murska Sobota razpisuje oddajo vrtičkov v zakup na lokaciji : Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti.

torek, 15. September 2015

SGP Pomgrad d.d. obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi dokončanja del na izgradnji krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA GREGORČIČEVE ULICE do križišča s Slomškovo ulico v Murski Soboti in sicer v času od 16.9.2015 do 30.10.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

četrtek, 3. September 2015

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 3. September 2015

Objavljamo sporočilo za javnost Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa: RAVNANJE VOZNIKOV NA KROŽNIH KRIŽIŠČIH

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5526/2015 dne 3.9.2015 objavila javni razpis za predmet: Športno rekreacijski center Polana.

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 11. ure.

Dokumentacija za pripravo ponudbe je na tej povezavi.

sreda, 2. September 2015

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) že vrsto let nudimo pravno svetovanje nevladnim organizacijam. Pomoč obsega široko paleto nasvetov od ustanovitve, oblikovanja in sprememb notranjih aktov, delovnopravnih vprašanj do prenehanja delovanja.

torek, 1. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota obvešča vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

ponedeljek, 31. Avgust 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo 8 stanovanj in ene stanovanjske stavbe, od katerih je eno stanovanje v Murski Soboti, Lendavska ulica 19B. 

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani MNZ in policije.

Javna dražba bo dne 23 9. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

sreda, 26. Avgust 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5327/2015 dne 26.8.2015 objavila javni razpis za predmet Sanacija strešne kritine na športni dvorani OŠ III Murska Sobota.

 

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na tej povezavi.

torek, 25. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA CANKARJEVE in GREGORČIČEVE ULICE v Murski Soboti in sicer v času od srede 26.8.2015 do torka 15.9.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

 

ponedeljek, 24. Avgust 2015

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;

Trzin, IOC, Blatnica 1;

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;

Gornja Radgona, Partizanska 9a;

ponedeljek, 17. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovični zapori Industrijske ulice v območju križišča z Ulico ob progi.

petek, 14. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo in sicer:  do torka 01.09.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 14. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 12. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 10. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

četrtek, 6. Avgust 2015

javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5

RATING
ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING
RATNIK OTO s.p.,

Šercerjevo naselje 18
9000 Murska Sobota
tel./fax ( 02) 535 – 1670, E-mail OTO.RATNIK@SIOL.NET, WWW.RATING-SP.SI

*

naročnik in investitor:

četrtek, 6. Avgust 2015

Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

Strani