Javne objave

torek, 15. September 2015

SGP Pomgrad d.d. obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi dokončanja del na izgradnji krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA GREGORČIČEVE ULICE do križišča s Slomškovo ulico v Murski Soboti in sicer v času od 16.9.2015 do 30.10.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

četrtek, 3. September 2015

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 3. September 2015

Objavljamo sporočilo za javnost Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa: RAVNANJE VOZNIKOV NA KROŽNIH KRIŽIŠČIH

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5526/2015 dne 3.9.2015 objavila javni razpis za predmet: Športno rekreacijski center Polana.

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 11. ure.

Dokumentacija za pripravo ponudbe je na tej povezavi.

sreda, 2. September 2015

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja in Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) že vrsto let nudimo pravno svetovanje nevladnim organizacijam. Pomoč obsega široko paleto nasvetov od ustanovitve, oblikovanja in sprememb notranjih aktov, delovnopravnih vprašanj do prenehanja delovanja.

torek, 1. September 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota obvešča vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

ponedeljek, 31. Avgust 2015

Ministrstvo za notranje zadeve bo izvedlo javno dražbo za prodajo 8 stanovanj in ene stanovanjske stavbe, od katerih je eno stanovanje v Murski Soboti, Lendavska ulica 19B. 

Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani MNZ in policije.

Javna dražba bo dne 23 9. 2015 ob 9.00 uri na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

 

sreda, 26. Avgust 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV5327/2015 dne 26.8.2015 objavila javni razpis za predmet Sanacija strešne kritine na športni dvorani OŠ III Murska Sobota.

 

Javni razpis je odprt do 24.9.2015 do 12. ure.

Razpisna dokumentacija je objavljena na tej povezavi.

torek, 25. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje krožnih križišč in cestnih navezav v Murski Soboti POPOLNA ZAPORA CANKARJEVE in GREGORČIČEVE ULICE v Murski Soboti in sicer v času od srede 26.8.2015 do torka 15.9.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

 

ponedeljek, 24. Avgust 2015

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;

Trzin, IOC, Blatnica 1;

Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;

Gornja Radgona, Partizanska 9a;

ponedeljek, 17. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovični zapori Industrijske ulice v območju križišča z Ulico ob progi.

petek, 14. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo in sicer:  do torka 01.09.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 14. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

sreda, 12. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 10. Avgust 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o podaljšanju popolne zapore križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo.

četrtek, 6. Avgust 2015

javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko cono v Černelavcih za območje ČE 5

RATING
ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING
RATNIK OTO s.p.,

Šercerjevo naselje 18
9000 Murska Sobota
tel./fax ( 02) 535 – 1670, E-mail OTO.RATNIK@SIOL.NET, WWW.RATING-SP.SI

*

naročnik in investitor:

četrtek, 6. Avgust 2015

Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

četrtek, 30. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d. , Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA pešce in kolesarje, da se od sobote 01.08.2015 od 7:00 ure dalje ukinja prehod čez železniško progo in možnost dostopa do pokopališča preko novo zgrajenega podvoza pri Lesnini. Prehod čez železniško progo se ukinja zaradi izgradnje železniškega tira in postaje Murska Sobota. Dostop do pokopališča, Lesnine in OŠ III bo mogoč na relaciji : Gregorčičeva ulica – Cankarjeva ulica – Mladinska ulica – Trstenjakova ulica oz.

ponedeljek, 27. Julij 2015

Mestna občina
Murska Sobota

ponedeljek, 27. Julij 2015

Mestna občina
Murska Sobota

četrtek, 23. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o popolni zapori križišča Čopove in Panonske ulice R1-232/1406 v Murski Soboti zaradi izvajanja del na izgradnji podvoza pod železniško progo in sicer v času: od ponedeljka 27.07.2015 do ponedeljka 10.08.2015 od 00:00 do 24:00 ure.

petek, 17. Julij 2015

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine parc. št. 539/57 k.o. Nemčavci, za namen začasne ureditve skladiščnih prostorov in uporabe za namen rednega poslovanja poslovnega in trgivskega objekta Nemčavci 69, za določen čas enega leta.

ponedeljek, 13. Julij 2015

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnine v lasti mestne občine in sicer parkirnih mest št. 3, 6, 15 in 21 v kletni etaži stavbe Pokrajinske in študijske knjižnice, na naslovu Zvezna ulica 10, Murska Sobota za namen parkiranja osebnih vozil, za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.

torek, 7. Julij 2015

Na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

petek, 3. Julij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 90000 Murska Sobota, obvešča vse udeležence v prometu, da bo zaradi izgradnje podvoza pod železniško progo v Murski Soboti na cesti R3-740 / 1398 Murska Sobota (Gaj) – Murska Sobota, POPOLNA ZAPORA BAKOVSKE ULICE in ZAČASNE OBVOZNE CESTE OB PODVOZU na območju križanja s Cankarjevo ulico.

četrtek, 2. Julij 2015

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV/2015 dne 2.7.2015 objavila javni razpis za predmet Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.

torek, 30. Junij 2015

SGP Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska Sobota OBVEŠČA vse udeležence v prometu o polovičnih zaporah Gregorčičeve ulice v Murski Soboti zaradi izvajanja sanacijskih del vozišča omenjene ulice in sicer v času : od torka 30.06.2015 od 7:00 ure do srede 1.07.2015 do 20:00 ure Sanacija vozišča se bo izvedla zaradi spremembe obvoza prometa po Gregorčičevi ulici za potrebe izvedbe podvoza. Prosimo vse udeležence v prometu, da dosledno upoštevajo postavljeno signalizacijo. Hvala za razumevanje. S spoštovanjem in pozdravi!

sobota, 27. Junij 2015

Obveščamo vas, da bo ulična predstava za družinsko občinstvo Theatre KOROLEVSKI GIRAFE, ki bi morala biti danes ob 20. uri na ploščadi pred gradom, zaradi padavin prestavljena v dvorano gledališča Park.

Ostale prireditve v sklopu festivala Soboški dnevi bodo potekale nemoteno.

petek, 26. Junij 2015

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014-ZDU-1 in 14/2015-ZUUJFO), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2015,

Strani