Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javne objave

četrtek, 1. September 2016

V podjetju Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. sledimo sodobnim trendom e-poslovanja in razvijamo vedno nove storitve, s čimer želimo približati povzročiteljem odpadkov naše delo in ravnanje z odpadki na uporabnikom prijazen način.

sreda, 31. Avgust 2016

V obdobju od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017 velja spremenjeni vozni red za mestni avtobus Sobočanec 1 in Sobočanec 2.
Mestna uprava

ponedeljek, 29. Avgust 2016

Družba ZEOS, d.o.o. in podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. sta 26. avgusta 2016 v sklopu LIFE projekta Gospodarjenje z e-odpadki skupaj z župani oz.

petek, 19. Avgust 2016

Objavljamo stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem načrtu za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti.

četrtek, 18. Avgust 2016

V okviru izdelave Celostne prometne strategije za Mestno občino Murska Sobota vas v imenu projektne skupine izdelovalcev vljudno vabimo na 2. javno razpravo.

ponedeljek, 1. Avgust 2016

Mestna občina Murska Sobota obvešča, da je dne 01.08.2016 objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč in drugih nepremičnin na območju Mestne občine Murska Sobota in razpisna dokumentacija za prodajo stavbnih zemljišč in drugih nepremičnin na območju Mestne občine Murska Sobota.

Razpis je odprt do 31.12.2016

 

Povezava: 

sreda, 27. Julij 2016

Svet zavoda Javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ''Razvojni center Murska Sobota'' (Ur.l. RS, št. 27/96, 75/06 in 1/2016) in 15. člena statuta Javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)
''RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA''

Za direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

četrtek, 21. Julij 2016

V četrtek, 21.07.2016 in v petek, dne 22.07.2016 se bodo izvajala redna vzdrževalna dela na mostu čez Ledavo na cesti Rakičan – Noršinska cesta.

sreda, 20. Julij 2016

Spoštovane občanke in občani!

Obveščamo vas, da bo podjetje PJP d.o.o. Arheologija  od 25.7.2016 do konca leta 2016 izvajalo arheološke raziskave na trasi predvidene južne obvozne ceste mesta Murska Sobota (razvidno iz priložene skice). 

 

ponedeljek, 4. Julij 2016

V nadaljevanju objavljamo prilogo, ki je dopolnilo Javnemu pozivu promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Murska Sobota, ki je bil objavljen 31.

četrtek, 30. Junij 2016

Sprememba voznega reda mestnega avtobusa SOBOČANEC 1 IN SOBOČANEC 2 V obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2016 velja spremenjeni vozni red za mestni avtobus Sobočanec 1 in Sobočanec 2.

ponedeljek, 27. Junij 2016

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (trgovski objekt)

četrtek, 16. Junij 2016

V priponki je dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu SD OPN 1 - stališča do pripomb.

sreda, 15. Junij 2016

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono  Murska Sobota - sever (trgovski objekt), ki ga je izdelala družba ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote. 

petek, 3. Junij 2016

Mestna občina Murska Sobota je v Uradnem listu z dne 3. 6. 2016 objavila Javni razpis za sofinanciranje dodatne oziroma razširjene dejavnosti za predšolske in  osnovnošolske otroke v MOMS  za leto 2016.

Rok za oddajo: 24. junij 2016

Vsebina razpisa je objavljena na tej povezavi.

torek, 31. Maj 2016

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Mestne občine Murska Sobota.

Rok: 15/06/2016

POPRAVEK POZIVA PROMOTORJEM

četrtek, 26. Maj 2016

Skladno s 94.členom ZUP, vas seznanjamo z  vročitvijo odločbe z javnim naznanilom in izrečenimi ukrepi,
v zvezi z določitvijo obdobja z aktivnostjo vektorjev, v povezavi z Boleznijo modrikastega jezika BTV 4 v Sloveniji.

 

ponedeljek, 23. Maj 2016

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo skupaj s sodelavci v sredo, 1. 6. 2016, poslovala v Mestni občini Murska Sobota.

četrtek, 19. Maj 2016

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za prostor in okolje) M/Ž v Oddelku za okolje in prostor Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

četrtek, 19. Maj 2016

Komisija za nagrade in priznanja Mestne občine Murska Sobota na podlagi 9. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 33/97, 75/06 in 105/12) objavlja

 

RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV

ZA PODELITEV PRIZNANJ

MESTNE  OBČINE MURSKA SOBOTA

ZA LETO 2016

 

Priznanja Mestne občine Murska Sobota so:

ponedeljek, 16. Maj 2016

Naročnik Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 40. členom ZJN-3 objavil javno naročilo za predmet Izjavanje primestnega in mestnega avtobusnega prometa na območju Mestne občine Murska Sobota z možnostjo sprememb znotraj linij.

 

Javni razpis je odprt do 21.6.2016 do 11. ure.

petek, 13. Maj 2016

Dokumenti so v spodnjih prilogah.

torek, 10. Maj 2016

Biotehniška šola Rakičan obvešča zainteresirano javnost in občane Mestne občine Murska Sobota o izvedbi testiranja škropilnih naprav.

Več informacij v priponki.

ponedeljek, 9. Maj 2016

Mestna občina
Murska Sobota

petek, 6. Maj 2016

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota bo s pomočjo namenskih sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije organiziralo zdravstveno letovanje otrok v Otroškem počitniškem domu v Baški za 581 otrok iz Pomurja (UE Murska Sobota, UE Lendava,  UE G. Radgona in UE Ljutomer).

torek, 3. Maj 2016

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

torek, 26. April 2016

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja športne dejavnosti – izvedbe treningov ter pripravljalnih in prijateljskih nogometnih tekem v obdobju od 11.6.2016 do 31.7.2016. V najem se dajejo prostori in površine športnega kompleksa Fazanerija, parc. št. 12 in parc. št. 13, k.o. 105-Murska Sobota, na naslovu Kopališka 45, Murska Sobota. 

četrtek, 21. April 2016

Mestna občina
Murska Sobota

torek, 19. April 2016

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja javni razpis za za sofinanciranje programov v letu 2016 na področjih socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in /ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva. 

ponedeljek, 18. April 2016

Mestna občina
Murska Sobota

Strani