9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja za parcelacijo v okviru odstopanj od določil prostorskega akta na območju naselja Pušča

Gradiva
1_prva_stran_sklep_parcelacija_pusca.pdf
pdf (536.34 KB)
2_sklep_o_izdaji_soglasja_k_parcelaciji_pusca.pdf
pdf (84.8 KB)
3_obrazlozitev_sklepa_o_izdaji_soglasja_k_parcelaciji_pusca.pdf
pdf (87.75 KB)
4_kopija_odlokaun_pusca_url.79-1997-21.clen_.pdf
pdf (2.51 MB)
5_kopijaun_graficni_izrez_url.79-1997.pdf
pdf (310.07 KB)
6_obstojece_stanje-kataster_in_letalski_posnetek.pdf
pdf (264.14 KB)
7_strokovna_podlaga_parcelacija_pusca.pdf
pdf (2.18 MB)