4. Predlog Sklepa o določitvi cene parkirnine, drugih taks in parkirnih con ter pripadajočih območij na območju Mestne občine Murska Sobota

Gradiva
prva_stran.pdf
pdf (342.58 KB)
sklep_o_dolocitvi_cene_parkirnine_drugih_taks_in_parkirnih_con_ter_pripadajocih_obmocij_na_obmocju_mestne_obcine_murska_sobota.pdf
pdf (578.96 KB)
sklep_o_dolocitvi_cene_parkirnine_drugih_taks_in_parkirnih_con_ter_pripadajocih_obmocij_na_obmocju_mestne_obcine_murska_sobota-cenik.pdf
pdf (290.65 KB)
moms-kartografski_prikaz_con_in_pripadajocih_obmocij.pdf
pdf (7.42 MB)
obrazlozitev.pdf
pdf (331.09 KB)