Javna razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99

Rok za prijavo

Razgrnitev Predloga sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti. Izvede se popravek grafičnega dela veljavnega Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti (Uradni list RS, 46/2019; z dne 19.7.2019). Grafični del se uskladi s tekstualnim delom veljavnega akta. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev odloka, poteka po kratkem postopku, ki je v skladu s 124. členom Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2, (Uradni list RS, 61/17 in 199/2021 – ZUreP-3).

Predloge in pripombe javnosti se lahko podaja v roku 15 dni od 16. februarja 2022 do vključno 2. marca 2022.

Pripombe in pobude se lahko podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si. Ogled razgrnjenega gradiva bo možen tudi v delovnem času občinske uprave.

Dokumenti
1_predlog_Odloka_SDOPPN-SO99-kratek_feb22.pdf
pdf (263.25 KB)
2_OPPN SO99_popravek_list 4_feb22.pdf
pdf (335.21 KB)
3_OPPN SO99_popravek_list 6_feb22.pdf
pdf (281.54 KB)
4_obrazložitev MOMS_OPPN_S099_kratki postopek.pdf
pdf (199.72 KB)
5_kronološki prikaz izvedbe postopkov OPPN SO99_jan22.pdf
pdf (665.96 KB)
6_Odlok_Ur.l.RS46-19-označeni členi.pdf
pdf (634.85 KB)
7_4_ureditvena situacija_februar 2019.pdf
pdf (360.7 KB)
8_6_varstvo pred naravnimi nesrečami_februar2019.pdf
pdf (319.61 KB)