Proračun 2012

Datoteka
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (167.9 KB)
Sprejeti plan 2012 - splošni del
pdf (125.56 KB)
Predvidena državna in sredstva drugih za sofinanciranje investicij v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (85.47 KB)
Finančni načrti krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (253.71 KB)
Obrazložitev splošnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (156.9 KB)
Sprejeti plan 2012 - posebni del
pdf (412.47 KB)
Obrazložitve posebnega dela proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (604.08 KB)
Načrt razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2012 - 2015
pdf (1.62 MB)
Obrazložitev načrta razvojnih programov Mestne občine Murska Sobota za obdobje 2012-2015
pdf (294.85 KB)
Kadrovski načrt Mestne občine Murska Sobota za leti 2012 in 2013
pdf (195.32 KB)
Letni program prodaje finančnega premoženja Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (91.57 KB)
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (404 KB)
Program dela s finančnim načrtom režijskega obrata za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
pdf (969.61 KB)