Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

JAVNO NAZNANILO - OPPN

četrtek, 5. November 2020

JAVNO NAZNANILO - Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

Pripombe, predloge in pobude se lahko podaja v obdobju 15 dni in sicer od vključno 9. 11. 2020 do vključno 23. 11. 2020. In se lahko pošljejo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si .