JAVNO NAZNANILO - OPPN

JAVNO NAZNANILO - Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti.

Pripombe, predloge in pobude se lahko podaja v obdobju 15 dni in sicer od vključno 9. 11. 2020 do vključno 23. 11. 2020. In se lahko pošljejo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si .

 

 

Datoteka
JAVNO NAZNANILO_OPPN_SO91
pdf (64.51 KB)
00_naslovnica
pdf (147.42 KB)
11_opis
pdf (3.13 MB)
21_izsek
pdf (539.54 KB)
22_obmocje
pdf (480.37 KB)
23_situacija
pdf (580.63 KB)