Javna razgrnitev OPPN za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije KMG-MID 100338641 v Bakovcih, ki bo javno razgrnjeno od torka, 7. 9. 2021 do petka, 8. 10. 2021.

Javna obravnava bo potekala v sredo, 22. 9. 2021, ob 16.00. uri v Vaškem domu Bakovci, Partizanska ulica 38, Bakovci.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Datoteka
11_oppn_širitev kmetije_odlok
pdf (1.6 MB)
21_oppn_širitev kmetije_izsek_iz_OPN
pdf (107.93 KB)
22_oppn širitev kmetije_dof
pdf (221.24 KB)
23_oppn širitev kmtije_ureditvena
pdf (176.23 KB)
24_oppn širitev kmetije_gji
pdf (260 KB)
31_oppn_širitev kmetije_izhodišča
pdf (2.54 MB)
32_oppn širitev kmetije_obrazložitev
pdf (233.71 KB)
33_oppn širitev kmetije_povzetek
pdf (655.34 KB)
34_oppn širitev kmetije_stanje prostora
pdf (1.04 MB)
35_oppn širitev kmetije_naznanilo
pdf (79.22 KB)