Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Javna razgrnitev - OPPN za podenoto urejanja prostora SO 54/1(vodarna)

ponedeljek, 20. Julij 2020

Objavljamo gradivo za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna).

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka 20.07. 2020 do četrtka 20.08.2020. V tem času lahko vsi zainteresirani podajo pripombe na naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

V času javne razgrnitve bo dne 29.07.2020 ob 16.00 uri potekala javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.