Javna razgrnitev OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti, ki bo javno razgrnjeno od četrtka 26. 8. 2021 do ponedeljka 27. 9. 2021.

Zaradi selitve sedeža Mestnih četrti na novo lokacijo bo tokrat izjemoma gradivo razgrnjeno le v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 (III. vhod, drugo nadstropje) ter na spletni strani https://www.murska-sobota.si/

Javna obravnava bo potekala v sredo, 8. 9. 2021, ob 16.00. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

 

Datoteka
11_oppn so 91_odlok
pdf (266.1 KB)
21_oppn so 91_izsek iz opn
pdf (758.07 KB)
22_oppn so 91_ureditvena situacija
pdf (592.83 KB)
23_oppn so 91_priključevanja na gji
pdf (644.72 KB)
31_oppn so 91_izhodisca
pdf (3.3 MB)
32_oppn so 91_obrazložitev postopka
pdf (235.16 KB)
33_oppn so 91_povzetek za javnost
pdf (175.53 KB)
34_oppn so 91_javno naznanilo
pdf (89.02 KB)