Javna razgrnitev OPPN za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti

četrtek, 26. Avgust 2021

Objavljamo gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti, ki bo javno razgrnjeno od četrtka 26. 8. 2021 do ponedeljka 27. 9. 2021.

Zaradi selitve sedeža Mestnih četrti na novo lokacijo bo tokrat izjemoma gradivo razgrnjeno le v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2 (III. vhod, drugo nadstropje) ter na spletni strani https://www.murska-sobota.si/

Javna obravnava bo potekala v sredo, 8. 9. 2021, ob 16.00. uri v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

Vsi zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge po e-pošti na naslov mestna.obcina@murska-sobota.si ali pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.