Vloga za odmero komunalnega prispevka

  • Current Uvod
  • Vlagatelj
  • Vloga
  • Plačilo in vročitev
  • Complete

Spoštovani

Pred vami je elektronska vloga za oddajo komunalnega prispevka. Vloga bo oddana, ko boste v zadnjem koraku te vloge kliknili na gumb Oddaj vlogo.

Po uspešni oddaji boste preusmerjeni najprej na strani SI-PASS, na kateri boste lahko izpolnjeno vlogo elektronsko podpisali, nato pa še v primeru spletnega plačila na stran UJP e-plačila kjer boste lahko tudi opravili elektronsko plačio takse za oddano vlogo. Če podpis ali plačilo ne uspeta, to ne ustavi postopka ob oddani elektronski vlogi in boste pozvani k dopolnitvi vloge.

Za oddajo te elektronske vloge boste potrebovali v elektronski obliki:

  • Projektno dokumentacijo (DGD projekt, ...)

Priloge k elektronski vlogi morajo biti v PDF datotekah.

Pred začetkom oddaje vloge priporočamo, da

Upravna taksa po tarifni številki 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/2016 – ZUT-I in 189/20 -ZFRO) za odmero komunalnega prispevka znaša 18,10 EUR.

Ker bo vloga oddana elektronsko se tarifna številka 1 ne obračuna.