a) Predlogi Sklepov o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture

Gradiva
predlog sklepa - redna delovna uspešnost s področja kulture.pdf
pdf (945.75 KB)