b) Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev v javni upravi

Gradiva
predlog sklepa - redna delovna uspešnost javna uprava.pdf
pdf (403.58 KB)