9. Predlog Sklepa o podaji soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne občina Murska Sobota za leto 2021

Gradiva
Delovna uspešnost direktorice JSS za leto 2021.pdf
pdf (614.45 KB)