8. Seznanitev z Varnostno oceno za leto 2020 za I., II., in III. policijski okoliš Policijske postaje Murska Sobota

Gradiva
VARNOSTNA_OCENA_2020
pdf (1.51 MB)