8. Predlogi Sklepov o podaji soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov Mestne občine Murska Sobota: