7. Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Galerija Murska Sobota za obdobje 2023 – 2027

Gradiva
predlog_sklepa-_strateski_nacrt_galerije_murska_sobota.pdf
pdf (1.43 MB)
strateski_nacrt_-_galerija_murska_sobota.pdf
pdf (12.84 MB)