6. Predlog Sklepa o zadolžitvi Mestne občine Murska Sobota za potrebe izvedbe projekta Energetska prenova javnih stavb v lasti Mestne občine Murska Sobota 1. faza (celovita energetska prenova OŠ III. MS, OŠ IV. MS in OŠ Bakovci)

Gradiva
pedlog sklepa - Energetska prenova javnih stavb v lasti MOMS.pdf
pdf (5.77 MB)