6. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan

Gradiva
Predlog sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi JZ RIS Dvorec Rakičan.pdf
pdf (8.31 MB)