6. Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strategiji razvoja Pomurskega muzeja Murska Sobota 2023 – 2027

Gradiva
predlog_sklepa-_strategija_razvoja_pomurski_muzej.pdf
pdf (1.42 MB)
strategija_razvoja_-_pomurski_muzej.pdf
pdf (3.74 MB)