5. Seznanitev Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota s Poročilom o opravljenem notranjerevizijskem pregledu poslovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota v letu 2020 ter Odzivnim poročilom revidiranca Zdravstveni dom Murska Sobota

Gradiva
Prva stran gradiva za MS - revizijsko poročilo ZD.pdf
pdf (338.35 KB)
Končno poročilo ZD.pdf
pdf (5.62 MB)
Odzivno poročilo ZD.pdf
pdf (1.45 MB)