5. Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na območju Mestne občine Murska Sobota - II. obravnava

Gradiva
predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji na območju MOMS-II. obravnava
pdf (1.94 MB)